Обобщение опыта по психологии (https://infourok.ru/obobschenie-opita-osobennosti-emocionalnolichnostnogo-razvitiya-mladshih-shkolnikov-kraynego-severa-525703.html)