Обобщение опыта — исследование (https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-issledovaniya-problemi-socialnoy-adaptacii-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-shkoli-522906.html)