2 профессионалная компетентност педагога оо в условиях реализатсии фгос тест на 5