Алгоритм проведения самоанализа оод в доув рамках реализатсии