Анализ стихотворения есенина ден ушел убавилас черта