М.гафуринын болгар кызы аысылу сренд тартым категориясе