Багалы зхолдашларыбыз внекл.мер . В 5кл декада 2008г