Дреслрд хм дрестн тыш чараларда укучыларнын коммуникатив компетенциялрен устеру