Еффективност исползования регионалного компонента в воспитателно