Егорова милена мин торообут дойдум — хачыкаат нехилиеге