М.2кл. Задачи на кратное сравнение на увелич. И уменш. В несколко раз