Рабочая программа


Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре “Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендәге 25 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениясе
КАРАЛДЫ
МБ җитәкчесе
________________Л.Р.Рәхимова
МБ утырышы беркетмәсе №1
“29” август 2016ел КИЛЕШЕНДЕ
Укыту һәм тәрбия эше буенча
директор урынбасары
_________________Г.И.Сабитова
“31” август 2016ел
РАСЛАНДЫ
Мәктәп директоры
______________ Р.К.Загрутдинова
Боерык № 331
“1” сентябрь 2016ел
5нче А сыйныфы (рус төркеме) өчен татар әдәбияты буенча эш программасы
( сәгать күләме атнага 2 сәгать, елга 70 сәгать)
Төзүче: татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Рәхимова Лилия Рәскать кызы

Әлмәт -2016

Аңлатма язуы
Татар әдәбиятыннан 5 нче сыйныф укучылары өчен төзелгән эш программасы “Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен татар әдәбиятыннан программа”га, төзүче-авторлар: Ә.Р. Мотыйгуллина, Р.Г. Ханнанов, 2015 ел.;дәүләт стандартларының федераль компонентына, гомуми белем бирү федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп эшләнгән Ә.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.Х. Хисмәтова тарафыннан язылган дәреслекләренә (1 нче, 2 нче кисәк) нигезләнеп төзелде.
Рус телендә белем бирү мәктәбенең 5нче сыйныфында укучы рус балаларына татар теле укытуның максаты:
туган халкының һәм җирле халыкның телен, мәдәниятен, әдәбиятын яхшы белгән, һәрьяктан камил, милли горурлык хисләре үскән шәхес (гражданин) тәрбияләү.
рус балаларында татар теленә, аның яңгырашына, сүзлек байлыгына карата кызыксыну уяту.
тел берәмлекләрен урынлы кулланып, бәйләнешле сөйләм тудыру өстендә эшләү, аралашу компетенциясе булдыру.
Әлеге максатны тормышка ашыру өчен, түбәндәге бурычлар билгеләнде:
− Татарстан төбәгендә яшәп, җирле халык белән аралашкан укучыларны төбәкнең әдәби-мәдәни байлыгы белән якыннан таныштыру;
− татар әдәбияты турындагы мәгълүматларны төрле халык фольклоры, әдәбияты, мәдәнияте, милли образлары белән чагыштырма-типологик аспектта бирү;
− татар халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз туган халыкының рухи җәүһәрләре белән чагыштырырга күнектерү;
− татар әдипләре, мәдәният әһелләре турында күзаллау булдыру, аларны танырга, аңларга, башка халык сүз сәнгатен үстерүчеләр белән чагыштырма планда бәяләргә өйрәтү;
− татар, рус, Россиядә яшәүче башка халыклар, бөтендөнья әдәбияты белеме казанышларының уртак нигезен аңлау, аларны үстерү һәм киңәйтү.
Уку предметының укыту планында тоткан урыны
Сәгатьләр саны
Беренче чирек  17 сәгать
Икенче чирек 14 сәгать
Өченче чирек 20 сәгать
Дүртенче чирек 19  сәгать
Барлыгы – 70 сәгать
Әлмәт шәһәре муниципаль бюджет белем бирү оешмасы “Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендәге 25 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе” нең 2016-2017нче уку елына укыту планы буенча 5нче сыйныфта татар әдәбиятын укытуга атнага 2 сәгать, елына 70 сәгать бирелә.
Бүлекләр һәм темалар Сәгать саны
Үрнәк
программа
буенча Эш программасы буенча
Дәреслекнең 1 нче кисәге
Борын-борын заманда. 8 8
Әкият яздым укыгыз... 5 5
Хыял канатларында. 5 5
Белем баскычлары 7 7
Балачак — хәтерләрдә мәнге калачак... 9 9
Дәреслекнең 2 нче кисәге
Ватаным өчен. 15 15
Кояшлы ил – бәхет иле. 9 9
Кеше – табигать баласы. 7 7
Эш беткәч көләргә ярый. 5 5
Барлыгы 70 70
Эш программасының эчтәлеге.
Дәреслекнең 1 нче кисәге
№ Эчтәлек Сәгать саны Темага караган төп төшенчәләр
Үрнәк программа буенча Эш программа
сы буенча 1. Борын-борын заманда. 8 8 Кереш.
Язучылар китапның кеше тормышындагы роле турында. Китап бер буынның икенчесенә васыяте. Китапның төзелеше (тышы, титул, форзац битләре, астөшермәләр, бүлек исемнәре); китапны төзүчеләр (авторлары, рәссамы, редакторлары, корректоры, җыючылары, нәшрияты). Татар әдәбияты дәреслеге һәм аның белән эшләү үзенчәлекләре.
Халык авыз иҗаты.
Фольклор – халыкның коллектив иҗат җимеше. Анда халыкның теләк-омтылышының чагылышы. Фольклорның вариантлы булуы. Фольклор әсәрләрен башкаручылар (әкият сөйлә\челәр, чичәннәр һ.б.). Фольклор әсәрләренең төрләре, жанрлары. Балалар фольклоры (бишек җырлары, табышмаклар, тизәйткечләр һ.б.).
Әдәбият теориясе. Фольклор. Халык авыз иҗаты.
Татар халык әкиятләре. Халык прозасының бер төре буларак әкиятләр. Әкиятләрнең хайваннар турында, тылсымлы, тормыш-көнкүреш төрләре булуы. Әкиятләргә салынган мәгънә, аларның әкият төзәтүгә юнәлдерелгән булуы, фәлсәфәсе.
«Ак бүре» (татар халык әкияте). Әкияттә яхшылык белән явызлык көрәше. Әкияттә халык морале, тылсым элементлары. Ак бүренең төрки халыкларның тотемы булуы. Әкияттәге традицион образлар. Тылсымлы әкиятләрнең поэтикасы. Тылсымлы әкияттә фантастика.
Татар халык әкияте «Абзар ясаучы төлке», «Өч кыз», «Башмак», «Куркак юлдаш», рус халык әкиятләре «Төлке белән Алёнушка», башкорт халык әкияте «Карга ни өчен исемен әйтеп бетерми?» Төрле халык әкиятләрендәге уртак һәм аермалы яклар. Әкиятләрдә халыкның яшәү рәвеше, менталитеты чагылышы. Әкият геройлары, аларга хас сыйфатлар.
Әдәбият теориясе. Әкият. Әкият төрләре. Әкиятләрнең теле. Гипербола, литота. Әкият формулалары. Чагыштыру
2. Әкият яздым укыгыз... 5 5 Халык әкиятләреннән үсеп чыккан автор әкиятләре турында мәгълүмат. Аларның уртак һәм аермалы яклары. Автор әкиятләрендә халык әкиятләренең мотивлары, образларының үстерелеше.
Каюм Насыйри. Тормыш юлы турында мәгълүмат.
«Патша белән карт» әкияте. Әкияттә ил белән идарә итүче образы. Халыкның бер вәкиле булган тапкыр карт образы, аның зирзклеге. Әкиятнең диалогка корылган булуы. «Күләгә» әкиятенә салынган мораль.
Габдулла Тукай. Әдип турында мәгълүмат.
«Су анасы» әкият-поэмасы. Әкият-поэмада кеше һәм табигать мөнәсәбәтләре. Су анасы мифик образы. Әсәрдә малай образының бирелеше, аңа салынган мәгънә. Г.Тукай әкиятләренә иллюстрацияләр авторы – Байназар Әлменов. Аның иҗаты, ачыш-табышлары.
Әдәбият теориясе. Әкият-поэма төшенчәсе.
Фәнис Яруллинның «Хәтерсез Күке» әкияте. Әкиятнең эчтәлеге. Күке образы. Авторның ачышы. Халык әкиятләре уртак яклары.
Владимир Дальның «Кар кызы» әкияте. Рус халык әкиятынең эчтәлеге. «Төлке белән Алёнушка» әкияте белән уртак яклары.
Ганс Христиан Андерсенның «Борчак өстендәге принцесса» әкияте. Әкиятләрдә төрле катлам халык вәкилләрен ачу үзенчәлеге. Әкияттә халык әкиятләренә хас үзенчәлекләр.
Туфан Миңнуллинның «Гафият турында әкият» әкият-пьесасы. Драматургиядә халык әкиятләренең мотивын куллану. Гафият исемле малай, әкиятче, мифик образлар, урман җәнлекләре образлары. Алар аша автор идеясенең ачылуы.
Әдәбият теориясе. Әкият-пьеса төшенчәсе.
«Әкият» курчак театры турында мәгълүмат. Театрлар тарихында курчак театрларының урыны, әһәмияте. Казандагы «Әкият» курчак театрының бинасы, репертуары, җитәкчелеге, режессёрлары, актёрлары
3. Хыял канатларында. 5 5 Адлер Тимергалин «Сәер планетада». Адлер Тимергалин турында белешмә. Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү. Әсәрдәге фантастик алымнар.
Теоретик төшенчә. Фантастика. Фантастик элементлар.
Рудольф Эрих Распе. «Сигез аяклы куян». Барон Мюнхгаузен маҗараларының бер өлешен өйрәнү. Әсәрдәге чындарлык белән фантастиканың нисбәте.
4. Белем баскычлары 7 7 Белемгә омтылу. «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе турында мәгълүмат. Мәдрәсәнең 1882 нче елда Казанда ачылуы. Анда белем алучыларның шәкертләр дип аталуы.
Казанның Татар укытучылар мәктәбе турында мәгълүмат. Аның 1876 нчы елда ачылуы. Дүрт ел дәвамында белем алган укучыларның рус теле укытучысы булып китүе. Аларны Василй Радлов, Василий Богородицкий, Каюм Насыйри укытуы.
Казан университеты турында мәгълүмат. Аның 1804 нче елның 17 нче ноябрендә ачылуы. Анда Карл Фукс, Илья Березин, Николай Лобачевский эшләве. Анда белем алган атаклы кешеләр. Хәзер аның Казан (Идел буе) федераль университеты дип аталуы.
Гаяз Исхакыйның «Мөгаллим» пьесасы. Гаяз Исхакый турында мәгълүмат. «Мөгаллим» пьесасындагы Салих образы. Аңа салынган автор идеалы.
Дәрдемәннең «Кил, өйрән...» шигыре. Дәрдемәнд турында мәгълүмат. «Кил, өйрән...» шигыренә бәйләп телләр белүнең әһәмияте турында сөйләшү.
5. Балачак — хәтерләрдә мәнге калачак... 9 9 Габдулла Тукайның «Исемдә калганнар» әсәреннән өзек. Әсәрдә кечкенә Тукай образының бирелүе. Автобиографик әсәр герое белән Тукай арасында уртак һәм аермалы яклар. Кечкенә Габдулланың Хаҗиморат Казаковның «Бәләкәй Апуш» картинасында сурәтләнеше.
Рабит Батулланың «Тукай-Апуш» әсәрендә кечкенә Апушка хас сыйфатлар. Аның иптәшләреннән аермалы ягы – сәләтле булуы.
Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее. Музей урнашкан төбәк. Андагы истәлекле экспонатлар.
Теоретик мәгълүмат. Мемориаль комплекс.
Ибраһим Газның «Илдус» әсәре. Малайның үз-үзен тотышы. Лагерьда Илдус белән бәйле вакыйга турында сөйләшү.
«Салават күпере» журналы. Аның тарихы һәм бүгенгесе турында мәгълүмат.
Дәреслекнең 2 нче кисәге
1. Ватаным өчен. 15 15 Гадел Кутуйның «Рөстәм маҗаралары» повестеннан «Әби әкияте», «Яз җиткәч», «Сихерле чәчәкләр», «Расад» бүлекләрен уку. Рөстәм образы турында сөйләшү. Малайга хас сыйфатларны табу. Хыял белән чынбарлык арасындагы аерманы табарга өйрәнү.
Муса Җәлилнең «Сагыну», «Соңгы җыр» шигырьләрен уку. Аларга салынган хисне аңлау. «Алтынчәч»либреттосыннан өзек өйрәнү. Либреттоның әкияткә һәм дастанга нигезләнеп язылган булуы. Аның төп каһарманнары: Тугзак ана, Җик, Алтынчәч. Нәҗип Җиһановның либреттога музыка язуы. Композиторның иҗаты.
Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында мәгълүмат.
Җырчы Мөнирә Булатова иҗаты. Ул башкарган арияләр. Язмышының опера сәнгате белән бәйле булуы.
Фатих Кәримнең «Кыр казы», «Ватаным өчен», «Сөйләр сүзләр бик күп алар...» шигырьләрен уку. Аларда Туган илне саклау, ярату хисләренең салынган булуы.
Лев Кассильнең «Мәңгелек хәтер». Мәскәү Кремле янындагы мәңгелек ут.1965 нче елда Мәскәүгә герой-шәһәр исеме бирелүе.
Фаил Шәфигуллинның «Сугышчан бурыч» хикәясе. Әсәрдә Нәбир исемле малайның үз-үзен тотышы. Малай кыйлган гамәлләр.
Шәүкәт Галиевның «Аталы-уллы солдатлар» балладасы. Илне басып алучыларга көрәштә халыкның фидәкарьлеге. Ил батырларына хөрмәт.
Теоретик төшенчә. Баллада.
2. Кояшлы ил – бәхет иле. 9 9 Нәби Дәүлинең «Бәхет кайда була?» «Мин җирдә калам»шигырьләрендә бәхет эзләү һәм табу кебек фәлсәфи мәсьәләнең чишелеше. Лирик герой өчен бәхетнең үзе яшәгән җирдә булуы.
Теоретик төшенчә.Шигырь. Ритм. Рифма.
Мәдинә Маликованың «Оҗмах балалары». Пьесада кешенең үз илендә, туганнары янында гына бәхетле була алуы.
Фатих Хөснинең «Чыбыркы» хикәясе. Автор турында белешмә. Хикәядә малайның үз эшләре өчен җавап бирүе. Авторның бала психологиясен ачу үзенчәлеге.
Теоретик төшенчә.Сюжет. Сюжет элементлары (экспозиция, төеноәнеш, вакыйгалар үстерелеше, кульминация, чишелеш)
Фоат Садриевның «Көнбагыш чәчәге» хикәясе. Яхшылыкның нәтиҗәсе яхшылык булуын аңлау.
Әхмәт Рәшитовның « Каяшлы ил – бәхет иле» шигыре. Туган ил кадерен белергә өйрәтү. Лирик геройның кичерешләрен ачу.
Мәгъсүм Хуҗинның «Туган көн» хикәясе. Олыларга игътибарлы булырга өйрәтү. Кешеләрнең күңелен күтәрү - зур бәхет булуын ачыклау.
3. Кеше – табигать баласы. 7 7 Равил Фәйзуллинның «Табигать кочагында» шигыре. Шигырьдә табигатьне саклау, аны ярату хисләре өстенлек итүен ачыклау.
Мөдәррис Әгъләмовның «Матурлык минем белән» шигыре, «Җир-ана, кояш һәм башкалар» балладасы. Матурлыкны табигатьтән эзләү мотивы. Табигатьнең кешеләргә мәрхәмәтле булуы, аны сакларга кирәклеген төшендерү.
Рәссам Иван Иванович Шишкин иҗаты. Аның Татарстан белән бәйле язмышы. Иҗаты.
Нури Арслановның «Ринат авылда» шигыре. Лирик геройның авыл табигате, мохите белән танышуы.
Гәбделхәй Сабитовның «Чәчәк нигә боекты?» хикәясе. Кызчыкның әнисенә ярдәм итүе, табигатьне яратуы. Борис Вайнерның «Искиткеч китап». Елның дүрт фасылы. Аларның һәрберсе үзенчә матур булуы.
4. Эш беткәч көләргә ярый. 5 5 Ләбиб Леронның «Пирамида» хикәясе. Укучыларда белем алуга теләк тудыру. Укымыйча гына белемле булып булмавын ачыклау.
Теоретик төшенчә. Юмор.
Алмаз Гыймадиевның «Зөлфия + ... мин» хикәясе. Яшүсмерләрне беренче мәхәббәт хисләренең сурәтләнеше. Язуда гына түгел, тормышта да хаталар җибәрергә ярамавын ачыклау.
Шәүкәт Галиевның «Ул кем?» «Әлләкем», «Мәрзия мәсьәләсе» шигырьләре. Шагыйрьнең табышмак, юмористик -шигырьләрендә бала хисләренең ачылышы.
Барлыгы 70 70 Әсәрләрне уку һәм өйрәнү – 58 сәгать.
Бәйләнешле сөйләм үстерү – 7 сәгать.
Өстәмә уку- 4 сәгать.
Йомгаклау – 1 сәгать.

5 нче сыйныф укучыларының әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр:
– әдәби әсәрләрне сүзләрен дөрес әйтеп йөгерек уку;
– авторның әйтергә теләгән фикерен аңлау, үз мөнәсәбәтен белдерү, өлешләргә бүлә һәм планын төзи белү;
– әдәби − теоретик төшенчәләрне рус әдәбият белеме белән тәңгәлләштерү;
– татар әдәбиятының дөнья культурасында тоткан урынын аңлау;
– авторларның тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача күзаллау;
– 8 − 10 татар, рус, чит ил язучысы, шагыйрьләре исемнәрен һәм алар язган әсәрләрне белү;
– 3 − 4 сәнгать әһеленең тормышы, иҗатын турында мәгълүматлы булу;
– Казан һәм Татарстан төбәгендәге мәдәният учаклары (музей, театр, концерт залы, һ. б.), балалар матбугаты турында белү;
– төрле халыкларның фольклор үрнәкләрен татар халык авыз иҗаты белән чагыштыру;
– төрле халыкларның киң таралган мифларыннан хәбәрдар булу, берничә мисал китерә белү;
– 5 мәкаль, 5 әйтемне русча эквивалентлары белән истә калдыру;
– мәкаль белән әйтем, миф белән әкият, халык җыры белән автор җыры арасындагы аерманы белү;
– төрле авторларның 2 − 3 шигырен яттан сөйли белү;
– сүзлекләр, энциклопедияләр, Интернет-ресурслардан файдаланып, үзенә кирәкле материалны табу;
– төрле темаларга проект эше яклау;
– әдәби әсәргә тормыш белән бәйләп, үз гамәлләренә бәя бирү.

календарь-тематик план
Дә-
рес
№ Дәрес темасы сәгать са-ны Эчтәлек элементлары Көтелгән нәтиҗә Укучылар эшчәнлеге
төрләре Үткәрү
вакыты
план Үткәрү
вакыты факт
5А 5А метапредмет предмет шәхси 1 1 чирек
Акыллы сүзгә ни җитә!
1 Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау булдыру. Халык авыз иҗатын тарих белән бәйләп өйрәнү. Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау ясау. Укучыларда үткәнебезгә, тарихыбызга карата игътибар тәрбияләү. «Халык авыз иҗаты» схемасы белән эш, дәреслектә, эш дәфтәрендә биремнәр, рус халык авыз иҗаты белән чагыштырып, мисаллар китерү. 3.09 2 Белмәгән-гә — әкият, белгәнгә — чын. 1 Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау булдыру, әкият турында белем бирү. Татар һәм рус әкиятләрен чагыштырып өйрәнү. Халык авыз иҗатына гомуми күзаллау ясау, әкият турында белем алу. Укучыларда үткәнебезгә, тарихыбызга карата игътибар тәрбияләү. «Әкиятләр» схемасы белән эш, дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, чылбыр буенча уку, чылбыр буенча сөйләү, җөмләләр төзү. 7.09 3

Яхшылыкка каршы яхшылык. «Ак бүре» әкиятенең 1 бүлеге 1 «Ак бүре» әкияте белән танышу. Әкиятне уку. Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү. «Ак бүре» әкиятен укып үзләштерү, аның кайсы төргә керүен билгеләү. Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен ныгыту, яхшылык эшләргә өндәү. Әкиятне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару. 10.09 4 Яхшылыкка каршы яхшылык. «Ак бүре» әкиятенең 2 бүлеге 1 «Ак бүре» әкияте белән танышу. Әкиятне уку. Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү. «Ак бүре» әкиятен укып үзләштерү, аның кайсы төргә керүен билгеләү. Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен ныгыту, яхшылык эшләргә өндәү. Әкиятне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару. 14.09 5 Яхшылыкка каршы яхшылык. «Ак бүре» әкиятенең 3 бүлеге 1 «Ак бүре» әкияте белән танышу. Әкиятне уку. Укыган буенча кирәкле мәгълүматны аерып ала белү. «Ак бүре» әкиятен укып үзләштерү, аның кайсы төргә керүен билгеләү. Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен ныгыту, яхшылык эшләргә өндәү. Әкиятне укып чыгу һәм терәк сораулар буенча анализлау, гомумиләштереп, нәтиҗәләр чыгару. 17.09 6 Булма син төлке, булырсың көлке. 1 «Абзар ясау-чы Төлке» татар халык әкиятен өйрәнү. Уңай һәм тискәре сыйфатларны билгели алу, чагыштырып нәтиҗә ясый белү. «Абзар ясаучы Төлке» татар халык әкиятен өйрәнү. Балаларда намуслылык, гаделлек сыйфатларына карата хөрмәт тәрбияләү. Әкияттәге уңай һәм тискәре образларны табу, аларга хас сыйфатларны билгели белү. 21.09
7 Ана дигән хәзинә. 1 «Өч кыз» татар халык әкиятен өйрәнү, эчтәлеген үзләштерү. Кирәкле мәгълүматны аерып алып, чагыштырып нәтиҗә ясый белү. «Өч кыз» татар халык әкиятен өйрәнү, эчтәлеген үзләштерү, кызларга сыйфатнамә бирү. Балаларда ата-анага, олыларга карата хөрмәт тәрбияләү. Дәреслектә, эш дәфтәрендә биремнәр эшләп, әкиятнең эчтәлегенә төшенү,
геройларга бәяләмә бирү. 24.09 8 Борын-борын заманда... (Кабатлау дәресе) 1 Халык әкиятләрен гомумиләш-тереп кабатлау, аларның төрләргә бүленешен
искә төшерү. Халык иҗатының бай мирасын өйрәнү, әхлак һәм эстетик тәрбия бирү.
Әкият жанрын кабатлау, аның төрләргә бүленешенең принципларын истә калдыру. Укучыларда әкиятләргә мәхәббәт тәрбияләү, сөйләм культурасын үстерү. Бәйләнешле сөйләм
телен үстерү, белемнәрне тикшерү. 28.09
9 К.Насыйри «Патша белән карт» 1 К.Насыйри-ның тормыш юлы һәм иҗаты ту-
рында белемнәрне үзләштерү, «Патша белән карт» әсәрен өйрәнү; «автор әкияте», «әдәби герой» төшенчәләрен
аңлату. Билгеле күрсәтмә нигезендә эшли белү, нәтиҗә ясау.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Патша белән карт» әкиятен өйрәнү;
«автор әкияте», «әдәби герой» төшенчәләрен аңлату. Балаларда кешелек-лелек, намуслылык, гаделлек сыйфатларына карата хөрмәт тәрбияләү. Әңгәмә, сәнгатьле уку. Бирелгән билгеләмәләргә нигезләнеп, нәтиҗә ясау. Үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү. 1.10
10 Г.Тукайның«Су анасы» әкияте 1 Г.Тукайның тормыш
юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Су анасы» әкиятен өйрәнү; «шигъри
әсәр», «әкият-поэма» төшенчәлә-рен аңлату. Рус әдәбияты белән чагыштырып, мифик образлар сурәтләнгән әсәрләрне анализлау. Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү,
«Су анасы» әкиятен өйрәнү;
«шигъри әсәр», «әкият-поэма» төшенчәләрен аңлату. Укучыларга, әсәрдән чыгып, кеше әйберен сораусыз алырга ярамаганлыкны аңлату. Әкиятне уку, дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, әкият-поэмада әкияткә хас
сыйфатларны табу. 5.10
11 Б.Әлменов. «Су анасы» картинасы.
1 Рәссам Б.Әлменов-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Укучыларда рәсем сәнгате аша эстетик зәвык тәрбияләү. Рәссам Б.Әлменовның тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу; рәсем сәнгате турында сөйләү. Балаларда табигатьнең матурлыгына соклану, рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту. Рәсемне аңлау, төп детальләргә игътибар итеп, аның эчтәлеген сөйләтү, нәтиҗә ясау. 8.10
12 Әкиятче бездә кунакта. 1 Т.Миңнул-линның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Гафият турында әкият» әсәрен өйрәнү. Укучыларда театр сәнгате аша әкиятләр укуга кызыксыну уяту. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Гафият турында әкият» әсәрен өйрәнү, «әкият-пьеса», «драма әсәре» төшенчәсен аңлату. Балаларда үз-үзләренә карата җаваплылык, олыларны хөрмәт итү хисе тәрбияләү. Әкият-пьесаны сәнгатьле итеп уку, аңлаганны сораулар ярдәмендә тикшерү, анализлау.
12.10 13 “Әкият”тә кунакта. 1 «Әкият» курчак театры белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү. «Әкият» курчак теат-ры турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Балаларда театр сәнгатенә карата кызыксыну, ихтирам уяту. Яңа материал белән танышу, укытучының кереш сүзе, укылган текст буенча фикер алышу. 15.10 14 Әкият тә түгел, чын да түгел... А.Тимергалинның тормыш юлы һәм иҗаты 3 А.Тимергалин-
ның тормыш
юлы һәм иҗаты белән танышу, «Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; укучыларда
космос, галәм,
космик корабльләр белән кызыксынуга омтылыш уяту. Укучыларда галәмне өйрәнүгә, астрономия фәненә кызыксыну уяту. А.Тимергалин-ның тормыш юлы һәм иҗаты белән танышу,
«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү. Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү. Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау. 19.10 15 Әкият тә түгел, чын да түгел... «Сәер планетада» әсәре 3 А.Тимергалин-
ның тормыш
юлы һәм иҗаты белән танышу, «Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; укучыларда
космос, галәм,
космик корабльләр белән кызыксынуга омтылыш уяту. Укучыларда галәмне өйрәнүгә, астрономия фәненә кызыксыну уяту. А.Тимергалин-ның тормыш юлы һәм иҗаты белән танышу,
«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү. Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү. Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау. 22.10 16 Әкият тә түгел, чын да түгел...Р.Распе “Сигез аяклы куян” әсәре 3 А.Тимергалин-
ның тормыш
юлы һәм иҗаты белән танышу, «Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; укучыларда
космос, галәм,
космик 1корабльләр белән кызыксынуга омтылыш уяту. Укучыларда галәмне өйрәнүгә, астрономия фәненә кызыксыну уяту. А.Тимергалин-ның тормыш юлы һәм иҗаты белән танышу,
«Сәер планетада» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү. Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү. Хикәяне уку, сүзләрне аңлату, сораулар буенча төп фикерне табу, нәтиҗә ясау. 26.10 17 Кабатлау дәресе.
Хыял дөньясын-
да. 1 Әкият һәм
фантастика темаларын гомумиләш-
тереп кабат-
лау, әкият
белән фан-
тастиканы
аера белү күнекмәләре
булдыру. Укыганны гомумиләш-терә, нәтиҗә ясый, иң
мөһим мәгълүматны аерып ала
белү. Әкият жанрын фантас-тикадан аеру күнекмәләрен булдыру. Укучыларда әкиятләргә мәхәббәт тәрбияләү, сөйләм культурасын үстерү. Сайлап алып уку, укыганны анализлый белү, үз фикереңне тексттан дәлилләр табып исбатларга өйрәнү, белемнәрне тикшерү. 29.10 18 2чирек
Дәрес-проект. Укучылар-
ның бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Әкият һәм фантастика темаларын гомумиләш-
тереп кабат-
лау, әкият белән фантастиканы аера белү күнекмәләре булдыру. Үз куллары белән китапчык ясау, команда белән эшләү күнекмәләрен булдыру. Әкият жанрын фантас-тикадан аеру күнекмәләрен булдыру. Укучыларда хезмәткә мәхәббәт, үз эшең белән горурлану хисләрен үстерү, дөрес бәяләү күнекмәләре булдыру. Укучылар үзләре уйлап язган яки башка авторларныкы булган, тәрҗемә иткән әкият һәм фантастик әсәрләрне китапчык итеп, рәсемнәр белән бизәп, сыйныфташларына тәкъдим итәләр. 9.11 19 Белем —
бәхет ачкычы.
1 «Белемгә омтылу» белешмәсен уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү, белем алу, укымышлы булу турында фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү. Татар әдәбиятының үсешен тарих белән бәйләп өйрәнү. «Белемгә омтылу» белешмәсен уку; татар халкының
белемле булуы
турында сөйләшү, «мәгърифәт-челек хәрәкәте» төшенчәсен аңлату. Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү.
Уку, эчтәлеге буенча фикер алышу, мәкальләр уку, рәсемнәр күзәтү. Төрле биремнәр эшләү. 12.11 20 Белем
укудан
башлана. 1 «Мөхәммә-
дия» мәдрәсәсе турында уку; татар халкы-ның белемле булуы турын-
да сөйләшү, белем алу, укымышлылык турында фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү. Укыган
текстны аңлап, тарихи күзәтү ясый белү. «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү. Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү. Китаптагы текст белән танышу, уку, укытучының истәлекләр белән таныштыруы. 16.11 21 Укытучылар мәктәбе.
1 Казанның Татар укытучылар мәктәбе турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү, белем алу, укымышлы булу турында фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү. Укучыларда белем алуга, укымышлы булуга кызыксыну уяту.
Казанның Татар укытучылар мәктәбе турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү.
Балаларда белемгә омтылыш, укытучы һөнәренә ихтирам тәрбияләү.
Тема буенча укытучының кереш сүзе, текстны укып, әңгәмә оештыру.
19.11 22 Казан университеты. 1 Казан университеты турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү, белем алу, укымышлылык турында фикер алышу, белемгә омтылыш тәрбияләү. Казан университеты тарихы белән таныштыру. Казан университеты турында уку; татар халкының белемле булуы турында сөйләшү. Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү. Текст җөмләләрен кыс-картып әйтү, анализ ясау. 23.11 23 Галим кеше хөрмәткә лаек!
1 Г.Исхакый-ның «Мөгал-лим» әсәрен
уку, эчтәлек-
не үзләште-рү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, укытучы хезмәтенә ихтирам тәрбияләү. Укыган әсәрне бүгенге көн, көндәлек тормыш белән бәйләнештә күзаллый белү. Г.Исхакыйның «Мөгаллим» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү.
Балаларда укытучы хезмәтенә ихтирам тәрбияләү.
Әсәрне аңлату, сөйләү, әңгәмә, сорау кую, нәтиҗәләр чыгару. 26.11 24 Кил, өйрән…
1 Дәрдемәнд-нең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Кил, өй-рән…» шигы-рен өйрәнү. Шигъри әсәрне җиңел истә калдыру ысулларын белү. Дәрдемәнднең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Кил, өйрән…» шигырен өйрәнү. Укучыларда телләр өйрәнүгә кызыксыну тудыру.
Текстның эчтәлеген аңлап, үз фикереңне әйтә белү. 30.11 25 Укысаң – белерсең... 1 Мәгърифәт-челек чоры әдәбия-
тын кабатлау. Укыганны гомумиләш-
терә, нәтиҗә ясый, иң
мөһим мәгъ-лүматны аерып ала белү. Мәгърифәтче-лек чоры һәм әдәбияты белән танышуны гомумиләште-
реп кабатлау. Балаларда белемгә омтылыш тәрбияләү. Сайлап алып уку, укыганны анализлый белү, үз фикереңне тексттан дәлилләр табып исбатларга өйрәнү, белемнәрне тикшерү. 3.12 26 Исендә калганнар. «Исемдә кал-
ганнар» әсәрнең 1-2өлеше Г.Тукайның
«Исемдә кал-
ганнар» авто-
биографик
әсәре аша
укучыларны
аның балача-
гы белән
таныштыру;
әти-әниләргә
карата
ихтирам
тәрбияләү. Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.
Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобиографик әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру. Укучыларда әти-әниләргә карата
ихтирам тәрбияләү.
Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү. 7.12 27. Исендә калганнар. «Исемдә кал-
ганнар» әсәрнең 3-5өлеше 1 Г.Тукайның
«Исемдә кал-
ганнар» авто-
биографик
әсәре аша
укучыларны
аның балача-
гы белән
таныштыру;
әти-әниләргә
карата
ихтирам
тәрбияләү. Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.
Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобиографик әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру. Укучыларда әти-әниләргә карата
ихтирам тәрбияләү.
Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү. 10.12 28. Исендә калганнар. «Исемдә кал-
ганнар» әсәрнең 6-7өлеше 1 Г.Тукайның
«Исемдә кал-
ганнар» авто-
биографик
әсәре аша
укучыларны
аның балача-
гы белән
таныштыру;
әти-әниләргә
карата
ихтирам
тәрбияләү. Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.
Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобиографик әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру. Укучыларда әти-әниләргә карата
ихтирам тәрбияләү.
Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү. 14.12 29. Исендә калганнар. «Исемдә кал-
ганнар» әсәрнең 2бүлек 1 Г.Тукайның
«Исемдә кал-
ганнар» авто-
биографик
әсәре аша
укучыларны
аның балача-
гы белән
таныштыру;
әти-әниләргә
карата
ихтирам
тәрбияләү. Шагыйрьнең авыр тормышта үсүен укучыларга аңлату.
Г.Тукайның «Исемдә калганнар» автобиографик әсәре аша укучыларны аның балачагы белән таныштыру. Укучыларда әти-әниләргә карата
ихтирам тәрбияләү.
Әңгәмә, сөйләү, образларга бәяләмә, сүзлек эше, анализ, биремнәр эшләү. 17.12 30 Бөек Тукай һәм Бәләкәй Апуш. 1 Рәссам
Х.Казаков-
ның тормыш юлы һәм иҗаты
турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә мате-
риаллар аша
танышу. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.
Рәссам
Х.Казаковның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу; рәсем сәнгате турында сөйләү. Балаларда Г.Тукайның балачагына, рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту.
Рәсемне аңлау, төп детальләргә игътибар итеп, аның эчтәлеген сөйләтү, нәтиҗә ясау. 21.12 31 Музейларда — хәтер.
3чирек 1 Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.
Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Балаларда Г.Тукай белән бәйле истәлекләргә карата кызыксыну, ихтирам уяту. Тукай музее белән танышу. Видео, презентацияләр карау. 24.12 32 Кабатлау дәресе.
Ямьле
балачак. 1 Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабат-
лау, белем-
нәрне тикше-
рү. Укыганны гомумиләш-
терә, нәтиҗә ясый, иң
мөһим мәгъ-
лүматны
аерып ала белү. Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабатлау. Балаларда һәр мизгелнең кадерен белеп яшәүне тәрбияләү. Укыганнарны искә төшереп, гомумиләштереп кабатлау. Тексттан мисаллар китереп, теорияне искә төшерү. Белемнәрне тикшерү. 11.01 33 «Салават
күпере» журналы.
1 «Салават күпере» журналы турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.
«Салават күпере» журналы белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Балаларда «Салават күпере» журналына карата кызыксыну уяту. Хикәя төзү, диалогик сөйләм күнекмәләрен үстерү. 14.01 34 Проект-дәрес
«Салават күпере — дуслык күпере».
1 Укучылар «Салават күпере» журналы белән танышып, аның турында сөйләргә өйрәнәләр. Үз эшеңне тәкъдим итү күнекмәлә-рен булдыру. Командада эшләргә, проект эше башкарырга өйрәнү. «Салават күпере» журналы белән таныштыру, сөйләм телен үстерү. Татар телен өйрәнүгә кызыксыну булдыру, үзара сөйләшеп, күмәк эшләргә өйрәтү. Командалап эшләү, рубрикаларны укып, фикер алышу, булган материалдан кирәклесен сайлап алып эшкәртү, эшне аудиториягә тәкъдим итү. 18.01 35 «Әгәр мин тылсымчы булсам...» Гадел Кутуй-ның тормыш юлы һәм иҗаты
1 Гадел Кутуй-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗара-
лары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларга әсәрнең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү. Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү. 21.01 36 «Әгәр мин тылсымчы булсам...» «Рөстәм маҗара-
лары» әсәренең “Әби әкияте”
Гадел Кутуй-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗара-
лары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларга әсәрнең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү. Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү. 25.01 37 «Әгәр мин тылсымчы булсам...» «Рөстәм маҗара-
лары» әсәренең “Яз җиткәч, “Сихерле чәчәкләр”
1 Гадел Кутуй-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗара-
лары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларга әсәрнең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү. Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү. 28.01 38 «Әгәр мин тылсымчы булсам...»
«Рөстәм маҗара-
лары» әсәренең “Расад” 1 Гадел Кутуй-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗара-
лары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларга әсәрнең фантастик маҗара стилендә бирелешен аңлату.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Рөстәм маҗаралары» әсәрен өйрәнү; «чагыштыру» төшенчәсен аңлату. Укучыларны тормышта уяу булырга, әти-әни сүзен тыңларга, олыларны хөрмәт итәргә өйрәтү. Фантастик хикәяләүне аңлап, әсәрне аңлау, сугыш чоры, партизаннар турында белү, сүзләрне тәрҗемә итеп, мәгънәләренә төшенү. 1.02 39 Мин сине шундый сагындым... 1 Муса Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Сагыну» шигырен өйрәнү, язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы булуын аңлату. Балаларга язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы булуын аңлату. Муса Җәлилнең
«Сагыну»
шигырен өйрәнү, язучының патриот шагыйрь икәнлеген, каһарман сугышчы булуын аңлату.
Балаларда азатлык өчен көрәшүче сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.
Язучы иҗаты белән танышу, әсәрне укып, укытучы җитәкчелегендә бергәләп анализлау, нәтиҗә ясау. 4.02 40 Гомере аның моңлы бер җыр иде... 1 Герой-шагыйрь Муса Җәлилнең
тормыш юлы һәм иҗаты буенча белемнә-рен ныгыту, «Соңгы җыр» шигырен өйрәнү, сугышчылар-
ның батырлыгына ихтирам, фашизм-
га карата тарих аша нәфрәт хисе тәрбияләү. Сугышчылар-ның батырлыгына ихтирам, фашизмга
карата нәфрәт хисе тәрбия-
ләү.
Герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты буенча белемнәрне ныгыту, «Соңгы җыр» шигырен өйрәнү. Балаларга язучының үлем куркынычы астында да туган илгә, халкыбызга туг-рылык саклап калган шагыйрь икәнлеген аңлату.
Шигырьне уку, сорау-биремнәргә җавап эзләү.
8.02 41 «Алтын-
чәч». Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәре 1 Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү, «опера», «либретто» төшенчәләрен аңлату, балаларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү; М.Җәлилнең татар театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеген аңлату.
Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү.
Укучыларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту.
Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, чылбыр буенча уку. 11.02 42 «Алтын-
чәч». «Опера», «либретто» төшенчәләре 1 Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү, «опера», «либретто» төшенчәләрен аңлату, балаларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү; М.Җәлилнең татар театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеген аңлату.
Муса Җәлилнең «Алтынчәч» әсәрен өйрәнү.
Укучыларда татар халкының тарихына карата кызыксыну уяту.
Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр эшләү, чылбыр буенча уку. 15.02 43 Опера ничек туа?
1 Композитор Нәҗип Җиһановның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү. Композитор Нәҗип Җиһановның тормыш юлы һәм иҗаты турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Балаларда татар музыкасына карата кызыксыну уяту.
Тема белән кызыксынып, уйны ачык итеп әйтү. 18.02
44 Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет теат-ры. 1 Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Театр, балет, опера сәнгате белән әдәбиятны бәйләп өйрәнү.
Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры турында дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Балаларда татар музыкасына карата кызыксыну, ихтирам уяту.
Эчтәлек белән танышу, әсәрнең төп фикерен аңлату, эш дәфтәрендә биремнәр, чылбыр буенча уку, диалогик сөйләм үстерү. 22.02 45 Кыр казы
1 Фатих Кәримнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, Фатих Кәримнең «Кыр казы» шигырен өйрәнү. Сугыш кырларында илебезнең азатлыгы өчен кан коелуның мәгънәсен укучыларга аңлату.
Фатих Кәримнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, Фатих Кәримнең «Кыр казы» шигырен өйрәнү. Укучыларда азатлык өчен көрәшкән сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.
Сәнгатьле уку, дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәр аша лирик әсәрне анализлау. 25.02 46 Сөйләр сүзләр бик күп алар... 1 Фатих Кәрим иҗатын өйрәнүне дәвам итү, «Сөйләр сүзләр бик күп алар» шигырен сәнгатьле итеп уку; туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү. Шигъри әсәрне җиңел истә калдыру ысулларын өйрәнү.
Фатих Кәрим иҗатын өйрәнүне дәвам итү, «Сөйләр сүзләр бик күп алар» шигырен сәнгатьле итеп уку.
Укучыларда азатлык өчен көрәшкән сугышчыларга карата ихтирам тәрбияләү.
Сәнгатьле уку өстендә эшләү, әңгәмә, сорауларга җавап бирү. 1.03 47 Аталы-уллы солдатлар. 1 Ш.Галиевнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, шагыйрьнең «Аталы-уллы солдатлар» балладасын өйрәнү; «баллада» төшенчәсен аңлату. Укыганны гомумиләш-
терә, нәтиҗә ясый, иң
мөһим мәгълүматны
аерып ала
белү.
Ш.Галиевнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, шагыйрьнең «Аталы-уллы солдатлар» балладасын өйрәнү; «баллада» төшенчәсен аңлау. Укучыларда илебез халкының фашистларга каршы гомерләрен дә кызганмыйча көрәш алып барулары турында фикер алышу, ветераннарга багышланган истәлекләргә сакчыл караш тәрбияләү.
Уку, рәсемнәр буенча әсәрнең эчтәлеген сөйләү, фикерне ачу.
4.03 48 Кабатлау дәресе.
Сугыш кайтавазы.
1 Бу бүлектә өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү.
Укыганны гомумиләш-
терә, нәтиҗә ясый, иң мө-
һим мәгълү-
матны аерып
ала белү. Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабатлау. Укучылар белән тынычлык өчен көрәш алып баручылар турында фикер алышу, аларга багышланган истәлекләргә сакчыл караш тәрбияләү. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү. 8.03 49 Дәрес-проект
«Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый...» 1 Сугыш елларының әдәбиятта сурәтләнүен аңлау, аны бүгенге күзлектән тасвирлау. Команда белән эшләү күнекмәләрен
булдыру. Әдәбиятта сугыш сурәтләнешен бәяләү. Укучыларда көрәшчеләргә ихтирам, үз эшең белән горурлану хисләрен үстерү, дөрес бәяләү күнекмәләре булдыру.
Командалап эшләү, китапчыклар, буклетлар яки плакатлар ясау, аларны тәкъдим итү. 11.03 50 «Бәхет кайда була?» Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты
1 Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү. Укучыларга хезмәтнең, тырышлык-
ның бәхет чыганагы икәнлеген аңлату.
Шагыйрь Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү. Балаларда хезмәткә, хезмәт кешесенә ихтирам тәрбияләү.
Язучы иҗатына күзәтү ясау, әсәрен укып, ярдәмче сорауларга нигезләнеп, аңа бәя бирү. 15.03 51 «Бәхет кайда була?» шигыре
4чирек 1 Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү. Укучыларга хезмәтнең, тырышлык-
ның бәхет чыганагы икәнлеген аңлату.
Шагыйрь Нәби Дәүлинең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Бәхет кайда була?» шигырен өйрәнү. Балаларда хезмәткә, хезмәт кешесенә ихтирам тәрбияләү.
Язучы иҗатына күзәтү ясау, әсәрен укып, ярдәмче сорауларга нигезләнеп, аңа бәя бирү. 18.03 52 Туган җирдә минем бәхетем. 1 «Мин җирдә калам» әсәрен өйрәнү, шигырьне сәнгатьле итеп уку; бәхет, хезмәт турында фикер алышу, хезмәткә ихтирам тәрбияләү. Укучыларга әдәби әсәр аша туган илнең кадерен төшендерү.
«Мин җирдә калам» әсәрен өйрәнү, шигырьне сәнгатьле итеп уку.
Балаларда туган якка, табигатькә ихтирам тәрбияләү.
Уку, сораулар, биремнәр ярдәмендә эчтәлеген аңлау, әсәр буенча фикер алышу. 29.03 53
Минем холкым —минем язмышым. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәренең 1 өлеше 1 Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү. Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.
Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.
Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу — тема — идея — эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау. 1.04 54 Минем холкым —минем язмышым. «Чыбыркы» әсәренең 2 өлеше 1 Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү. Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.
Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.
Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу — тема — идея — эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау. 5.04 55 Минем холкым —минем язмышым. «Чыбыркы» әсәренең 3 өлеше 1 Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү. Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.
Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.
Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу — тема — идея — эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау. 8.04
56 Минем холкым —минем язмышым. «Чыбыркы» әсәренең 4 өлеше 1 Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү. Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.
Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.
Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу — тема — идея — эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау. 12.04
57 Минем холкым —минем язмышым. «Чыбыркы» әсәренең 5 өлеше 1 Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү; сюжет элементларын өйрәнү; укучыларда белемгә омтылыш уяту, җаваплылык хисләре тәрбияләү. Укылганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллану. Фатих Хөснинең «Чыбыркы» әсәрен уку, эчтәлекне үзләштерү, сюжет элементларын өйрәнү.
Әсәрдәге вакыйгалар аша балаларда җаваплылык хисләре тәрбияләү.
Әсәрне өлешләргә бүлү. Эчтәлекнең идеясен таба белү. Исем табу — тема — идея — эчтәлек бәйләнешләрен табу, анализлау. 15.04 58 Кабатлау дәресе.
Кояшлы ил — бәхет иле.
1 Өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү. «Кояшлы ил — бәхет иле» шигырен укып, җырын өйрәнү. Укыганны гомумиләш-
терә, нәтиҗә ясый, иң
мөһим мәгъ-лүматны аерып ала белү. Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабатлау. Балаларда бәхетнең кадерен белеп яшәү хисләрен тәрбияләү.
Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, җыр өйрәнү, белемнәрне тикшерү. 19.04
22.04 59 Табигать кочагында. 1 Равил Фәйзуллин-ның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Табигать кочагында» әсәрен өйрәнү. Укучыларга экологик тәрбия бирү. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Табигать кочагында» әсәрен өйрәнү.
Балаларда табигатькә карата сакчыл караш тәрбияләү, табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен ныгыту.
Уку, әңгәмә, биремнәрне үтәү, рәсем ясау. 26.04 60 Матурлык минем белән. Мөдәррис
Әгъләмнең тормыш юлы һәм иҗаты
1 Мөдәррис
Әгъләмнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.
Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу; «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү. Укучыларда табигатьнең матурлыгына соклану, туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү.
Уку, сорауларга җавап бирү. Хикәя буенча фикер алышу. 29.04
61 Матурлык минем белән. «Матурлык минем белән» әсәре
1 Мөдәррис
Әгъләмнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү. Укучыларда эстетик зәвык тәрбияләү.
Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу; «Матурлык минем белән» әсәрен өйрәнү. Укучыларда табигатьнең матурлыгына соклану, туган илгә карата мәхәббәт тәрбияләү.
Уку, сорауларга җавап бирү. Хикәя буенча фикер алышу. 3.05 62 Җир-ана, кояш һәм башкалар.
1 Мөдәррис Әгъләмнең «Җир-ана, кояш һәм башкалар» әсәрен өйрәнү, «баллада» төшенчәсен кабатлау. Экологик тәрбия бирү. Мөдәррис Әгъләмнең «Җир-ана, кояш һәм башкалар» әсәрен өйрәнү, «баллада» төшенчәсен кабатлау. Укучыларга хезмәтнең бәхет, шатлык, хөрмәт чыганагы икәнлеген төшендерү.
Сүзлек өстендә эш, эчтәлек буенча фикер алышу. 6.05 63 Җир-ана-
быз —рәсем-нәрдә.
1 Рәссам
И.И.Шиш-кинның тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу. Рәсем сәнгатенә карата кызыксыну уяту.
Рәссам
И.И. Шишкин-ның тормыш юлы һәм иҗаты белән дәреслектәге белешмә һәм өстәмә материаллар аша танышу; рәсем сәнгате турында сөйләү. Балаларда табигатьнең матурлыгына соклану, рәсем сәнгатенә карата
кызыксыну уяту. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау. 10,05 64 Кабатлау дәресе.
Туган илем —иркә гөлем. 1 Өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү. Укыганны гомумиләш-терә, нәтиҗә ясый, иң мөһим мәгълүматны аерып ала белү. Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабатлау. Табигатькә мәхәббәт тәрбияләү. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү. 13.05 65 Дәрес-проект
«Гүзәл табигатьле туган җирем».
1 Әдәбият белән сәнгатьне бәйләп күзаллау. Картина аша әйтергә теләгән фикерләрне сүз белән әйтергә өйрәтү. Команда белән эшләү күнекмәләрен булдыру. Әдәбият белән сәнгатьне бәйләп күзаллау. Картина аша әйтергә теләгән фикерләрне сүз белән әйтергә өйрәтү. Табигатькә мәхәббәт тәрбияләү. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау.
17.05
66 Белем —нур, белмәү — хур. 1 Л.Леронның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Пирамида» әсәрен өйрәнү. Укучыларда укуга, фәннәргә карата кызыксыну уяту.
Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Пирамида» әсәрен өйрәнү, «юмор» төшенчәсен аңлату. Балаларда үз-үзләренә карата таләпчәнлек, җаваплылык, игътибарлылык хисе тәрбияләү. Текстны уку, сүзлек эше, рәсем буенча сөйләшү, биремнәр эшләү, сорауларга җавап бирү. 20.05 67 Беренче хисләр...
1 А.Гыйма-диевның тормыш юлы һәм иҗаты турында белемнәрне үзләштерү, «Зөлфия +...мин» әсәрен өйрәнү. Әдәби әсәрләрдә укыганнардан нәтиҗә ясап, тормышта куллана белү. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә бирү, «Зөлфия +...мин» әсәрен өйрәнү. Укучыларда бер-берләренә карата ихтирам, дуслык хисләре тәрбияләү, әдәплелек кагыйдәләрен төшендерү. Дәреслек, эш дәфтәрендә биремнәрне эшләп, хикәянең эчтәлегенә төшенү, геройларга бәяләмә бирү. 24.05 68 Шәвәли шуклыгы. 1 Ш.Галиев-
нең «Ул кем?», «Әлләкем» шигырьләрен өйрәнү.
Укучыларга эстетик тәрбия бирү.
Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында искә төшерү, «Әлләкем» шигырен өйрәнү. Укучыларның хайваннарга карата игътибарларын, күзәтүчәнлекләрен, күзаллауларын үстерү, матурлыкка омтылыш тәрбияләү. Шигырьне укып, сорау-лар буенча анализлау, нәтиҗәләр ясау.
27.05 69 Кабатлау дәресе.
Уйныйк та көлик!
1 Өйрәнелгән материалны гомумиләш-тереп кабатлау, белемнәрне тикшерү. Укыганны гомумиләш-терә, нәтиҗә ясый, иң мөһим мәгълүматны аерып ала белү. Укыганнарны гомумиләш-
тереп кабатлау. Балаларда һәр мизгелнең кадерен белеп яшәү сыйфатын тәрбияләү. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү, нәтиҗәләр чыгару, анализ ясау, белемнәрне тикшерү. 29.05 70 Йомгаклау дәресе. 1 31.05
Эш программасына төзәтмәләр кертү бите
Класс Дәрес темасы План буенча үткәрү вакыты Төзәтмәләр кертүнең
сәбәбе Төзәтмәләр кертү чаралары Фактта үткәрү вакыты

Приложенные файлы


Добавить комментарий