Гыйлмуллин рифат

Гыйлмуллин Рифат

Г_з‰л Gирем.
j‰р кешег‰ бик кадерле
Туган-_ск‰н т™б‰ге.
Читк‰ чыксам, Казан диеп
Тиб‰ минем й™р‰гем.
ИS г_з‰л Gирг‰ урнашкан
Чын татарныS м‰рк‰зе.
Горурланып туя алмыйм,
Мин бит - татар малае.

j‰р кешенеS туган иле, туган Gире булган к_к, минем д‰ туган илем бар. Республикам минем Татарстан, башкаласы м‰шk_р Казан.
БезнеS Казан ш‰k‰ре иS зур ш‰k‰рл‰рнеS берсе булып санала. Казанда меS елдан артык тормыш г™рли: яSа районнар т™зел‰, искел‰ре яSартыла, биек – биек йортлар салына. БезнеS кебек балаларга да к_Sел ачу урыннары к_б‰я: ял парклары, автопарклар, аквапарклар, зоопарклар, “Ш_р‰ле”паркы k.б.
КазанныS _з‰генд‰ - Кремль тора. Кремльне - КазанныS гади бер _з‰ге ген‰ т_гел, аныS Gаны, й™р‰ге дип т‰ ‰йтеп була.
КазанныS чишм‰ башы Кремльд‰н башланган. Гасырлардан гасырларга к_чк‰н саен Казан _ск‰н, аныS бел‰н берг‰ Кремль д‰ _зг‰рг‰н.
Каkарман бабаларыбызныS кайнар каны тамган, халкыбызныS горурлыгы k‰м изге Gире ул – Кремль.
Кремль янында С™ембик‰ манарасы урнашкан. С™ембик‰ манарасына игътибар бел‰н карасаS, ул бер якка авышкан. Шулар арасында Казанга нур ч‰чеп торучы Кол Ш‰риф м‰чете урнашкан.
БезнеS Казаныбызда бик к_п милл‰т в‰килл‰ре яши. Алар _зара дус, тату м™н‰с‰б‰тт‰.
Минем _земнеS д‰ Казанга барганым бар. Анда миSа бик ошый. Биек – биек йортлар, трамвай, троллейбуслар, зур – зур автобуслар, барысы да минем ™чен бик кызык.
Казаныбызда милли тел булып _з ана телебез, татар теле, икенче ана телебез, рус теле санала. Мин _зебезнеS ана теле – татар телебезд‰ аралашырга яратам.
Туган тел – иS татлы тел,
Туган тел – иS т‰мле тел.
Т‰мле дип, телеS йотма –
Туган телне онытма!
Казаныбыз тагы да матурайсын, тагы да зурайсын иде. К_п гасырлы тарихы булган Казаныбызны мин бик яратам!15

Приложенные файлы


Добавить комментарий