Хамматуллина л календар

ФИО: Хамматуллина Лилия Ильдаровна
Должность: Воспитатель в группе продленного дня
Дата рождения: 02 февраля 1978 года
Учебное заведение: ЕФ КФУ –истфак, Набережночелнинский педагогический колледж, филфак
Стаж работы в данной школе: 9 лет Стаж педагогической работы: -2


Календарь бел‰н кулланырга ™йр‰н‰без
(1нче сыйныф укучылары ™чен класстан тыш чара)

Максат: 1. Укучыларны календарь бел‰н кулланырга ™йр‰т_;
2. УкучыларныS игътибарын, уйлау с‰л‰тен _стер_.
Fиkазлау: компьютер, интерактив такта, календарьлар, ел фасыллары k‰м ай исемн‰ре язылган карточкалар, биремн‰р язылган карточкалар.
Ш™гыль барышы.
Ис‰нмесез, укучылар, х‰ерле к™н!
К‰ефл‰регез ничек?
- Бер-беребезг‰ елмаеп карыйк, уSышлар, х‰ерле к™н телик.
- Укучылар, мин сезг‰ бик кызыклы бер табышмак ‰йт‰м, ‰ сез аныS Gавабын уйлап табыгыз.
Кабат-кабат,
Бер кошта 365 канат,
Мин торам аны санап
К™н д‰ кими бер канат. (Календарь)
- €йе, укучылар, бу календарь. СезнеS календарь бел‰н кулланырга ™йр‰н‰сегез кил‰ме?(...) Б_ген без календарь бел‰н кулланырга ™йр‰нербез.
1. Кайчан безнеS иS озын каникуллар була?
2. Бер атнада нич‰ к™н?
3. Агачлар кайчан яфрак яра?
4. Агач яфраклары кайчан коела?
Аф‰рин, булдырдыгыз!
Укучылар, календарьларга карагыз ‰ле. Календарь бел‰н эшл‰_ ™чен анда бирелг‰н тамгаларны яхшы белерг‰ кир‰к.
Экранга карыйк ‰ле, нинди ел фасылы сур‰тл‰нг‰н?
1 слайд. “Яз” р‰семе. Магнитлы тактага “Яз”с_зен беркетик. Язгы айларны саныйбыз k‰м яз с_зе астына беркетеп барабыз.
2 слайд. “F‰й” р‰семе. Алдагы к_ренеш нинди ел фасылы? F‰й айларын саныйбыз, беркет‰без.
3 слайд. “К™з” р‰семе. € монысы? К™з айларын беркет‰без.
4 слайд. “Кыш”р‰семе. Кыш айларын билгелибез. Булдырдыгыз, аф‰рин! СезнеS алда ел фасыллары k‰м ай исемн‰ре язылган карточкалар бар. Табышмакларга Gавапны карточкалар бел‰н к_рс‰т‰без.
Бабай килг‰н сагынып,
Ак чикм‰нен ябынып.
^зе тук кебек,
Кайгысы юк кебек,
Fылый башласа – туктамый.
Киг‰н киеменеS биз‰ге
Б™тен д™ньяны ямьг‰ биз‰де.
Ала сыер ятып кала,
Ак сыер торып кит‰.
Бик д™рес Gавап бирдегез, р‰хм‰т.
- Барыбыз да бастык, киерелдек. Х‰зер Лиана “Яз ки뉔 Gырын башкара, ‰ без урыннарда гына биеп алабыз.
5 слайд. “Хатасын тап” уены.
Календарьларны алдык. Экранда ай исемн‰ре бирелг‰н. Кайсы ай _зенеS урынын бутаган ик‰н, табыйк ‰ле.
Март, апрель, май, июль, июнь;
Август, сентябрь, ноябрь;
Февраль, май, апрель, март.
Календарь бел‰н эшне д‰вам ит‰без. АтнаныS к™н исемн‰ре бел‰н танышыйк ‰ле. Хор бел‰н ‰йт‰без.
6 слайд. Д_ш‰мбе, сиш‰мбе, ч‰рш‰мбе, п‰нGеш‰мбе, Gомга, шимб‰, якш‰мбе.
Х‰зер мин сезг‰ сораулар бир‰м, сез атнаныS кайсы к™нен‰ туры килг‰нен ‰йтегез. К™н исемн‰рен онытсагыз календарьлардан яис‰ экраннан карый аласыз.
АтнаныS икенче к™не.
Сиш‰мбе k‰м п‰нGеш‰мбе арасындагы к™н.
Ул к™н – атна башы.
Ул к™н п‰нGеш‰мбе k‰м шимб‰ к™нн‰ре уртасында.
АтнаныS соSгы к™не.
Календарьдан мин ‰йтк‰н даталарны табып, атнаныS нинди к™нен‰ туры кил_ен билгелибез.
1 сентябрь, 12 апрель, 31 декабрь, 15 июль, 23 февраль.
Игътибар итегез ‰ле, укучылар, бер айда гад‰тт‰ нич‰ к™н?...
- Май аенда нич‰ к™н?
- Апрель аенда нич‰ к™н?
- Февраль аенда нич‰ к™н?
Февраль аенда 29нчы к™н 4 елга бер ген‰ тапкыр кил‰, калган елларда 28 к™н була.
М™ст‰кыйль эш. Карточкада бирелг‰н сорауларга, календарьларны кулланып, Gаваплар язабыз.
Сиш‰мбе к™н атнаныS кайсы к™ненн‰н соS кил‰?
1 елда нич‰ ай бар?
Ноябрь ае кайсы айдан соS кил‰?
ЕлныS беренче ае?
Гыйнвар аенда нич‰ к™н бар?
ЕлныS бишенче ае.
Атнада нич‰ к™н бар?
7 слайд. Ручкаларны куйдык. Экранда д™рес Gаваплар бирелг‰н, гади кал‰м бел‰н k‰ркем _зенеS эшен тикшер‰.
- КемнеS б™тен Gаваплары да д™рес? ...
- Кемн‰рнеS хаталары бар – календарь бел‰н ешрак кулланырга кир‰к булыр.
- Укучылар, без б_ген н‰рс‰л‰р турында с™йл‰штек?
- ЧараныS кайсы ™леше сезг‰ аеруча ошады?
- Авырлыклар булдымы?
Булдырдыгыз, укучылар. Р‰хм‰т!15

Приложенные файлы


Добавить комментарий