Ханы дазыл


К.Чамыян "Ханы дазыл" 8 класс
Кыска харыы-биле харыылап бижи.
1.Школанын эрги директору кайнаар дешпип чоруй барганыл?
2.Чаа директорнун долу адын бижиир.....
3.Нина Михайловна школады кым бооп ажылдап турарыл?
4.Алексей Тооруковичинин фамилиязы....
5.6 а класстын удуртукчу башкызы....
6.Пар-оол ужурунда каш класста ооренип турар ужурлугул?
7.Пар-оол каш катап катап олурганыл?
8. Пар-оолду чуге тускай школаже чоргузар деп турганыл?
9.Башкылар хуралынга каш дугаар улдунну туннеп чугаалажып турганнарыл?
10 "Эр кижинин ырымы уш"деп кым чугаалап турганыл?
К.Чамыян "Ханы дазыл" 8 класс
Кыска харыы-биле харыылап бижи.
1.Школанын эрги директору кайнаар дешпип чоруй барганыл?
2.Чаа директорнун долу адын бижиир.....
3.Нина Михайловна школады кым бооп ажылдап турарыл?
4.Алексей Тооруковичинин фамилиязы....
5.6 а класстын удуртукчу башкызы....
6.Пар-оол ужурунда каш класста ооренип турар ужурлугул?
7.Пар-оол каш катап катап олурганыл?
8. Пар-оолду чуге тускай школаже чоргузар деп турганыл?
9.Башкылар хуралынга каш дугаар улдунну туннеп чугаалажып турганнарыл?
10 "Эр кижинин ырымы уш"деп кым чугаалап турганыл?

Приложенные файлы

  • docx hany_dazyl
    Размер файла: 12 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий