Хат сораулары

1 вариант
Син нинди спектакльл‰р k‰м фильмнар карарга яратасыS? СоSгы тапкыр караган спектаклеS яки фильмыS н‰рс‰ турында иде? СыйныфташларыSа син кайсы фильмны яки спектакльне карарга киS‰ш ит‰р идеS?

2 вариант
€ син G‰ен кайларда булдыS? Ш‰k‰регезд‰ нинди музейлар эшли? Музейлар ни ™чен кир‰к?


3вариант
СиSа нинди k™н‰рл‰р ошый? Х‰зерге вакытта тагын нинди k™н‰рл‰р популяр? Кил‰ч‰кт‰ синеS кем буласыS кил‰?4 вариант
€ синеS иS якын дустыS кем исемле? Сез бер-берегезг‰ ничек ярд‰м ит‰сез? Берг‰л‰п кайларга барасыз?

5 вариант
€ син кышкы ялыSны ничек уздырасыS ? Кайларда ял ит‰рг‰ яратасыS? €ти -‰ниеS‰ нинди эшл‰рд‰ булышасыS?6 вариант
€ син н‰рс‰л‰р ясый бел‰сеS? М‰кт‰бегезд‰ нинди т_г‰р‰кл‰р эшли? СиSа нинди кул эшл‰ре ошый?7 вариант
Сез гаил‰гез бел‰н кайларда с‰ях‰т ит‰сез? Кайсы ш‰k‰рл‰рд‰ булдыгыз? Анда н‰рс‰л‰р ошады?


8вариант
€ синеS туган к™неS кайчан булды? Син аны ничек _тк‰рдеS? СиSа нинди б_л‰кл‰р бирдел‰р?


15

Приложенные файлы

  • doc hat_soraulary
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий