Хатко а. Гатхе 5 кл


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

ЦIЫФЫР ЩЭРЭI, ЩЫIЭМЭ ХЪЯР! Хьаткъо Ахьмэд Темэр: Хьаткъо Ахьмэд. Усэу «Гъатхэ»Мурадыр: усэм нэIуасэ зыфэтшIыщт, игъэкIотыгъэу тытегущыIэщт. ГУЩЫIЭЛЪЭ IОФШIЭНЗэдэщэпIастэп – зэфэдэп, зэдиштэрэп,Сыдэу нарт блыпкъа - лъэшы Чынэфы кIалэхэр – чынэ ешIэрэ кIалэхэрЗытеплъэрэр зэлъегъэпшIатэ – зэкIэ къегъэущы, псэ къапегъахъоРаутыщт чылапхъэр – апхъыщт чылапхъэрУнэр зэрехъышъ – унэ ешIышъЧыцIыр – пчэн цIыкIу Мыгъэрэ гъатхэр гъатхэмэ ялый,ЛэжьакIоу тхьамыкIэр зэхахьэ,Къыдэхьэ тракторыр, афэжъо,Раутыщт чылапхъэр хабзэм къареты… Гъатхэ, тыгъэ, псы ткIопсхэр, бзыу макъэхэр,цIыфхэр, IофшIэнхэр, дунаим итеплъ, уцхэр, зэмышъогъухэр, апэрэ къэгъагъэхэр.

Приложенные файлы


Добавить комментарий