Хаыруллин руслан фикратович.кият . Куркак куян

Образец заявки
Ф.И.О. ученика, студента
Хайруллин Руслан Фикратович

Адрес, телефон, е- mail
Г. Елабуга,ул.Нечаева 10-130, тел.89061238837 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Ф.И.О. учителя, научного руководителя
Бахтиярова Альфия Габитзяновна

Тема
€кият. Куркак куян

Название учебного заведения
МбОУ “СОШ№10”

Условия проживания (общежитие, гостиница)


Приложение 2

Куркак куян
(‰кият)
Хайруллин Руслан, Алабуга ш‰k‰ре
10 нчы урта м‰кт‰бенеS 10В сыйныфы укучысы

Яш‰г‰н ди, урманда бер куян. Ул барлык G‰нлекл‰р бел‰н дус, тату яш‰г‰н, алар аны с_з бел‰н ‰йтеп бетер‰ алмаслык яратканнар. Л‰кин куянныS начар яклары да булган шул: авызы тишек булган аныS, ‰ теленн‰н д‰ озын колакларын ул гел салып й™рг‰н... Мен‰ берк™нне шул куян _з ™ен‰ юл тоткан булган ди, k‰м аSа шулчак х‰йл‰к‰р т™лке очраган. Т™лке куянга курыкмаска кушкан, тим‰ск‰ с_з бирг‰н. С_з артыннан с_з ияреп, алар арасында ‰Sг‰м‰ д‰ б‰йл‰неп китк‰н. Х‰йл‰к‰р т™лке куянны бик-бик мактаган, авызыннан сандугач сайраткан, ‰ куян мона , гад‰тт‰геч‰, колак салып утырган. Шулчак, куянныS аSа ышанып р‰х‰тл‰неп тыSлап утырганына к_з салып , т™лке куянга кискен ташланган. Л‰кин аSа ян‰ш‰ узып баручы аю т™лкенеS казан астына ут салган, k‰м куян ис‰н калган . Ис‰н- сау ™ен‰ кайтып Gитк‰н. Шул к™нн‰н т™лкене к_рг‰н саен куянныS й™р‰ге табан астына т™ш‰ ик‰н.

Приложенные файлы


Добавить комментарий