Химични властивости кисныу


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення Мета уроку:Закріпити та розширити знання про хімічні реакції, складання рівняння реакцій; Розвивати навички робити висновки, виходячи із результатів хімічних дослідів; ознайомити учнів із деякими хімічними властивостями кисню; Сформувати навички складання рівнянь реакцій горіння простих та складних речовин, а також уявлення про реакції сполучення. План вивчення теми: 1. Взаємодія кисню з простими речовинами:1.1.Взаємодія кисню з неметалами:- з сіркою;-з карбоном;- з фосфором.1.2. Взаємодія кисню з металами:- із залізом;- з магнієм.2.Взаємодія кисню зі складними речовинами:2.1 Горіння метану Психологічне налаштування“Дерево настрою” Давайте пригадаємо!!!Де в природі зустрічається елемент Оксиген та проста речовина кисень? Давайте пригадаємо!!! Які речовини називаються каталізаторами? Давайте пригадаємо!!!Із яких речовин можна отримати кисень у лабораторії? Запишіть схему рівняння реакції добування кисню.2КМnO4 = К2МnO4 + МnO2 + O2
Запишіть схему рівняння реакції добування кисню.2Н2O2  =  2Н2O + O2 
Існують речовини прості і складні!
Хімічні властивості кисню Техніка безпеки під час виконання дослідів!!!!
Взаємодія кисню з сіркою Рівняння реакції взаємодії кисню з сіркоюS + O2 = SO2
Взаємодія кисню з карбоном Рівняння реакції взаємодії кисню з карбономС + O2 = СO2
Взаємодія кисню з фосфором Рівняння реакції взаємодії кисню з фосфором 4Р + 5O2 = 2Р2O5
Взаємодія кисню із залізом Рівняння реакції взаємодії кисню із залізомЗFе + 2O2 = Fе3O4
Взаємодія кисню із магнієм Рівняння реакції взаємодії кисню з магнієм2Mg + O2 = 2MgO
Горіння метану Рівняння реакції горіння метануCH4+2O2=CO2+2H2O
Давайте поміркуємо!!!!!!!Знайдіть спільні ознаки в тих рівняннях реакцій, які були записані протягом уроку. Реакції сполучення - це така реакція, в результаті якої з двох або більше вихідних речовин утворюється одна нова сполука.
Розв'язати задачі: Розрахуйте масову частку Оксигену в глюкозі С6Н12О6 і в білому піску.Складіть рівняння реакцій, що відповідають такій схемі перетворень:H2O O2 Al2O3У трьох посудинах містяться повітря, кисень і вуглекислий газ. Як визначити, який із газів міститься в кожній посудині? Запропонуйте спосіб, вкажіть, на яких властивостях цих газів ґрунтується запропонований спосіб.

Приложенные файлы


Добавить комментарий