Методика исползования разл. Видов д-ти по испр.речи