Методика обучения бега на среднии дистантсии но3 0