Хогзхумчмуге белек


Хогжумчуну оортуп болур суй-белектер.
 Онзагай холдуг - пианинолуг сава
Гитара холдуг сава
Рояль болгаш сандайынга хап

 
Онзагай чараш болгаш чаагай торт.Огурец, колбаса… Мммм, чаагай бутерброд

Рояль хевиринде кылдынган хонек
Фортепиано хевиринде кылдынган хонек
Статуэтка


Статуэтка
Статуэтка «Рояль».

Шкатулка.
Пианино хевиринде кылдынган шактар

Пианино хевиринде кылдынган сумкалар 
Рояль хевиринде кылдынган конфеталар
 

http://romanovaelena.ru/category/muzyikalnyie-interesnosti/page/2
Моон алдынган статья

Приложенные файлы


Добавить комментарий