Хокук


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Тәрбия сәгате. Тема: Хокуклар һәм бурычлар.Максат: 1)Укучыларга конституцион хокуклар һәм бурычлар турында белемнәр бирү; 2)Үз хокукларыңны курыкмыйча яклый белү сәләтен үстерү; 3)Гаделлек, миһербанлылык, шәфкатьлелек сыйфатлары тәрбиләү. - Нәрсә ул хокук? Хокук ул – дәүләт тарафыннан урнаштырылган һәм үтәлүе дәүләт көче белән тәэмин ителә торган, һәркем өчен мәҗбүри тәртип нормалары системасы. - Ә нәрсә ул хокук бозу? Хокук бозу ул – закон тарафыннан саклана торган иҗтимагый мөнәсәбәтләргә кул сузучы кешенең иҗтимагый куркыныч, хокукка каршы юнәлтелгән гамәле. Хокук бозган өчен нәрсә карала? Юридик җаваплылык – хокук бозучы-га карата закон тарафыннан төгәл билгеләнгән процессуаль тәртип кыса-ларында вәкаләтле дәүләт органнары тарафыннан дәүләтнең мәҗбүр итү чаралары күрсәтелгән хокукый нормалар санкцияләрен куллану. Конституция – Дәүләтнең Төп Законы. Ул җәмгыятьнең сәяси яшәү формасын, дәүләт хакимияте органнары системасын юридик яктан рәсмиләштерә, аларның формалаш-тыру тәртибен һәм эшчәнлек ысулларын билгели, кеше һәм гражданның хокукларын, ирекләрен һәм бурычларын беркетә. -Россия Федерациясе Конституциясе кайчан кабул ителгән? 12 декабрь, 1993 ел, -Татарстан Конституциясе кайчан кабул ителгән?6 ноябрь, 1992 ел КонституцияГаилә кодексыХезмәт кодексыГражданлык кодексыҖинаятьчелек кодексыАдминистратив кодексыҖир кодексы - Укучылар, сезнең нинди хокукларыгыз бар?-Яшәүгә хокук;-Иреккә һәм шәхси кагылгысызлыкка хокук;-Яклануга хокук;-Торакка хокукы;-Социаль тәэмин ителүгә хокук;-Сәламәтлекне саклауга һәм медицина ярдәменә хокук;-Белем алуга хокук. 1989 елның 20 ноябрендә БМОның Генераль Ассам-блеясы Бала хокуклары турындагы Конвенция кабул итә. -Нәрсә ул бурыч?-Безнең нинди конституцион бурычлар бар?

Приложенные файлы

  • pptx hokuk
    Размер файла: 104 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий