Хорметле авылдашлар


Декабрь бураннары, кышкы салкыннарда Gемелд‰г‰н йолдызлар алып килг‰н ЯSа ел бел‰н котлыйбыз! Б‰йр‰мегез м™б‰р‰к, ризык тулы ™ст‰легез т_г‰р‰к, к_Sелле, куанычлы булсын. Эшл‰регез уS булсын, ч‰ч‰к атсын, к_Sелегезд‰ге м‰рх‰м‰тлелек нуры Gаныгызны тагын да ягымлы, матур итсен, ялкынландырып биз‰сен. Бусагаларыгыздан караSгылык, салкынлык, х‰веф-х‰т‰р атлап керм‰сен, б‰ла-каза й™рм‰сен. Гаил‰ б‰хетегез с_нмич‰ балкып торсын.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий