Методика решения текстовых задач на грузоперевозки ипроизводителност