Хтерд сез хлак

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ново-Кинерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VІІІ вида»Х‰терд‰ сез, k‰лак
булганнар!
Р‰хм‰т сезг‰, ис‰н
калганнар!
(Сугыш ветераннары бел‰н
очрашу.)


Григорьева Г.Н.
А.б.: - Х‰ерле к™н, барыгызгада!
Х™рм‰тле кунаклар, кадерле балалар, без б_ген сезнеS бел‰н “Х‰терд‰ сез, k‰лак булганнар! Р‰хм‰т сезг‰ ис‰н калганнар!” дип исемл‰нг‰н кич‰г‰ Gыелдык.
Бу кич‰г‰ без х™рм‰тле сугыш k‰м хезм‰т ветераннарыбызны: Халитов Р‰гыйб абый Усман улын k‰м Халитова Ф‰ния апа Рахим кызын чакырдык.
Х™рм‰тле ветераннарыбыз без б_ген сезнеS батырлыгыгыз, т_землегегез, сабырлыгыгыз алдында баш иябез.СезнеS язмыш сугыш уты бел‰н _релг‰н. Сугыш... Нинди шомлы k‰м авыр с_з бу! Ул нич‰ миллион кешенеS гомерен ™зг‰н, к_пме баланы ятим итк‰н, аналарны тол калдырган. Сугыш... МеSл‰г‰н ш‰k‰рл‰р Gимерелг‰н, Gир й™зенн‰н г™рл‰п торган авыллар юкка чыккан, шау ч‰ч‰кк‰ к_мелг‰н бакчалар янып к™лг‰ ‰йл‰нг‰н.
Рамил: Ул елларны ничек онытасыS,-
Ил язмышы кылыч й™зенд‰,
Ир – егетл‰р китте яу кырына,
Алып к™че тоеп _зенд‰.
А.б.: “Бер кайтмасак, бер кайтырбыз” диеп китс‰л‰р д‰, к_пме якташларыбыз, авылдашларыбыз яу кырында м‰Sгелекк‰ ятып калды. Туган Gиребез ™чен башын салган бу батырларны онытырга безнеS хакыбыз юк.
Х™рм‰тле кунаклар, кадерле балалар! Якты кил‰ч‰гебез, сабыйларныS тыныч йокысы ™чен гомерен бирг‰н якташларыбызны, авылдашларыбызны олы ихтирам бел‰н иск‰ алыйк. Берминут тынлык игълан ит‰м.
Б™ек Ватан сугышы совет халкы ™чен зур сынау еллары булды. СугышныS беренче к™нн‰ренн‰н _к рус, татар, чуваш k‰м башка милл‰т халыклары туган илне – Ватанны сакларга к_т‰релде. 1418 к™н k‰м т™н д‰вам итк‰н бу м‰шх‰рд‰н GиS_че булып чыктык.
К™р‰шк‰ бир б™тен гомереSне,
€г‰р к_SелеS яш‰_ тел‰с‰;
Син яш‰рсеS ‰г‰р ил яш‰с‰,
Син _лм‰ссеS халкыS _лм‰с‰.
А.б.: Ветераннарыбыз _з илебезне ген‰ т_гел, б™тен Европаны фашизм коллыгыннан коткардылар. Сугыш авырлыгын б™тен ил, б™тен халык бел‰н берд‰м к_т‰рг‰нг‰ ген‰, безг‰ FиS_ таSын к_рерг‰ насыйп булды.
€йе, якташларыбыз, авылдашларыбыз сугышныS т™рле фронтларында дошманга каршы аяусыз сугыша. Берлинга кад‰р барып Gит‰.
Х‰зер без с_зне х™рм‰тле кунагыбыз Халитов Р‰гыйб абый Усман улына бир‰без.
(Р‰гыйб абый чыгышы)
С_з Халитова Фания апа Р‰хим кызына бирел‰.
(Ф‰ния апа чыгышы)
Чыгышыгыз ™чен бик зур р‰хм‰т сезг‰ х™рм‰тле ветераннар.
Х™рм‰тле ветераннарыбыз, ‰ х‰зер, без сезг‰ _зебезнеS кечкен‰ ген‰ чыгышыбызны б_л‰к ит‰без.
А.б.: Авыл уртасында k‰йк‰л тора,
Х‰терл‰теп сугыш ачысын.
Исемн‰ре уелган ул ташка,
Онытмаска халкым язмышын.
Авыл уртасында k‰йк‰л тора,
Б‰йр‰м к™нне халык Gыела.
Сагына ана газиз улын, ирен,
Ул да килг‰н k‰йк‰л янына.
Авыл уртасында k‰йк‰л тора,
МоSсу гына, д‰шми, с™йл‰шми.
Кай Gирл‰рд‰ ятып калган алар?
Бронза k‰йк‰л берни энд‰шми.
Авыл уртасында k‰йк‰л тора,
Ист‰ kаман д‰kш‰тле к™нн‰р.
Д‰ш‰ сыман Gан авазы бел‰н,
“Тыныч булсын д™нья кешел‰р!”
Авыл уртасында k‰йк‰л тора,
К_з карашы гаять сагышлы.
Барысыда _зебезд‰н тора,
Булдырмаска кир‰к сугышны!
1. “Солдатлар” Gыры
2. Гуз‰л: Солдатка китк‰н ‰тил‰р
^з илен саклар ™чен
Ватан тер‰ге ир - диг‰н
Исемне яклар ™чен
3. Илнур: Бабайлар сугышка китк‰нн‰р,
Бабайлар авыр юл _тк‰нн‰р.
Оныклар б‰хетле булсын дип,
К_гебез гел аяз торсын дип,
Каkарман бабайлар _лг‰нн‰р,
Оныклар шат тормыш корсын дип.
4. “Моряклар” биюе
5. Камил‰: j‰йк‰лл‰рне Sансыз дия к_рм‰,
j‰йк‰лл‰рнеS Gаны таш т_гел,
j‰р j‰йк‰лд‰ к_пме солдат каны,
k‰йк‰лл‰рг‰ сыкрау хас т_гел.
6. ”Татар халык” биюе

7. Илнар: Кир‰ми безг‰ кан кою,
Кир‰кми безг‰ сугыш.
БезнеS тел‰к якты, матур,
Тыныч хезм‰т k‰м тормыш.
8. Рус халык биюе “Кадриль”
9. Айг™л: Ч‰ч‰к аткан г™лне
j‰ркем к_рерг‰ тиеш.
Туган илен k‰р егет
Аяусыз сакларга тиеш.
10. Слава: Шауласын яшел урманнар,
Яфрак ярсын тал-тир‰к.
Яш‰сен ™чен матурлык,
Берг‰: Безг‰ тынычлык кир‰к!
11. Fыр “Я тоже хочу, быть как ты”
А.б.: Х™рм‰тле ветераннарыбыз безнеS с_зне тыSлап килг‰негез ™чен, шундый эчт‰лекле, й™р‰кк‰ _теп кер‰ торган чыгышыгышыгыз ™чен сезг‰ чиксез олы р‰м‰тебезне белдер‰без.
Без сезг‰ чын к_Sелебезд‰н нык с‰м‰тлек, б‰хетле-шатлыклы к™нн‰р, балаларыгызныS, оныкларыгызныS игелеген к_реп, алдагы тормыш юлыгызда да тигез булып, берг‰ - берг‰ г™рл‰шеп, озын-озак гомер ит_егезне, мен‰ шулай тагында безнеS бел‰н очрашып торуыгызны тел‰п калабыз.
Картаймагыз ‰ле ветераннар,
Картаймагыз, ‰й тынгысыз Gаннар!
Сезг‰ тиеш ‰ле бик к_п язлар,
Сезг‰ тиеш ‰ле бик к_п назлар!
Х™рм‰тле кунакларыбыз шуныS бел‰н безнеS ‰зерл‰нг‰н чыгышыбыз т‰мам ихтибарыгыз ™чен зур р‰хм‰т.
€ х‰зер ™ст‰л янына р‰хим итегез.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий