Хыялымны очрату

Хыялымны очрату.
Мин ниндидер тавышка йокыдан уянып киттем. Карасам, янымда яраткан роботом Дуста басып тора k‰м _зенеS к_кр‰генд‰ге с‰гатен‰ к_рс‰т‰. Мин м‰кт‰пк‰ соSга кала язганмын ик‰н. Короват кырыендагы кнопкага басуга, икенче робот Пови кофе k‰м печенье к_т‰реп керде. Мин тиз ген‰ киенеп, ашадым да укырга чыгып чаптым. Арттан эт робот чабып чыкты. АныS бел‰н уйнарга вакыт булмау с‰б‰пле, кире керттем. Ул серенасын улатып, _пк‰л‰п калды.
Капка т™бенд‰ минем аэроавтомабилем басып тора. Тиз ген‰ кереп утырдым да компьютерына м‰кт‰п адресын яздым. Автомабилем очып та китте k‰м мин бер минуттан м‰кт‰пт‰ д‰ идем. Мондый машиналарда балаларга да очарга ярый, ч™нки ул программага салынган, оча торган машина. Ул тиешле кагыйд‰л‰рне _зе _ти, авариял‰р ясамый торган робот машина.
Ул безнеS м‰кт‰пнеS k‰рбер укучысында да бар. ШуSа к_р‰ бер бала да м‰кт‰пк‰ соSга калмый.

Биектау беренче гомуми урта белем бир_ (рус) м‰кт‰бенеS 6 а сыйныфы укучысы М™х‰мм‰тGанов Артур.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий