И туган ягым нинди гузел син. Сочинение. Гараева л

И, туган ягым, нинди г_з‰л син!.

  Мин авыл баласы. Сабый чагымнан бирле челтер‰п аккан чишм‰ тавышын да, талларга кунып сайраган сандугачлар тавышын да ишетеп _с‰м, йолдызлы к_кне , тулган айны к_реп сокланам. БезнеS авылныS табигате искеткеч матур. Мин, капка т™бен‰ чыгу бел‰н, _земне яшел х‰тф‰ G‰елг‰н Gирг‰ баскан кебек хис ит‰м. ^зем чир‰мн‰н атлыйм, к_зл‰рем тир‰ якны к_з‰т‰. €н‰ якында гына бормаланып инеш ага. F‰й к™нн‰ренд‰ анда каз-_рд‰к тавышына к_мел‰. БалаларныS чыр-чу килеп уйнавы аеруча бер ямь ™сти.
Урманнар яшеллеге, саф kавасы, Gырчы кошлары бел‰н _зен‰ гашыйк ит‰. Урманны б™тен кеше д‰ ярата торгандыр дип уйлыйм мин. F‰й к™не урман кешелэрне _зл‰рен‰ тарта. Ял к™нн‰ренд‰ т™ркем-т™ркем д‰, ялгыз кешел‰р д‰ урманга агылалар. Л‰кин бик сир‰кл‰ре шушы матурлыкны саклый бел‰ шул. Артларыннан  ™ем-™ем ч_пл‰р, тапталган алан утырып кала. Й™р‰клэр сыкрый, урман авыр сулый бу х‰лл‰рд‰н соS. Урман безне к_пме байлыгы бел‰н сыйлый: Gил‰к, баланы дисеSме, шомырты, карлыганы, сих‰тле _л‰нн‰ре, каен k‰м им‰н пиннекл‰ре. €мма кешел‰р бу байлыкныS кадерен белмил‰р, табигатьк‰ карата р‰хм‰тле була белмил‰р.
Сулыклар да бик к_п безнеS, л‰кин промышленность предприятиял‰ренн‰н агып чыккан сулар аларны пычрата, г_з‰л табигатьнеS ямен Gиб‰р‰.  Сулыкларда яш‰_че G‰нлекл‰р _л‰, су буе м‰ет чыккан йортны х‰терл‰т‰.
  Табигатебез елдан-ел ярлылана бара бит. Кешел‰р ала бел‰ л‰кин, "кунак ашы - кара-каршы" булырга тиеш. Табигать анабызны яратырга, аны сакларга кир‰к. €г‰р шушылай д‰вам итс‰ кил‰ч‰к буынга бер н‰рс‰ д‰ калмаячак. Без к_р‰, тоя, сиз‰ алган хозурлыктан  аларны  м‰хр_м итмик. €йд‰гез ‰ле, табигатьк‰ карата бераз м‰рх‰м‰тлер‰к булыйк! Табигать k‰м б™тен гал‰м киSлеген саклап калу безнеS бурыч!
 


Чат башлангыч м‰кт‰бенеS
4 нче сыйныф укучысы: Г‰р‰ева Л‰йл‰.
Укытучы: Б‰дертдинова З™kр‰.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий