И в феврале суровом снезхном пришла победа нxпоwерлите