Ие тоогузу монгун ада тоогузу алдын


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Проект «Ие төөгүзү – мөңгун, ада төөгүзү – алдын»Кылганы: Кундустуг ортумак школазының1 «б» класстын өөреникчизиШирин-оол ТайганаБашкызы: 2-ги категорияның башкызыАдыя О.Б. АЖЫЛДЫҢ ОНЗА-ЧУГУЛАЗЫ:Төөгу билбес кижи – төөрээр, төрел билбес кижи – түрээр.АЖЫЛДЫҢ СОРУЛГАЗЫ:Кырган-авамның төөгүзүн болгаш допчу-намдарын шинчилээри.КИИРИЛДЕ КЕЗЭЭГИПОТЕЗА:Бир эвес, мен эки өөренир, дыңнангыр, кижизиг, хүндүлээчел болур болзумза, келир үеде кырган-авам ышкаш үлегерлиг кижи болур мен. АЖЫЛДЫҢ ТУРГУЗУУ:Киирилде кезээКол кезээ1.1. Кырган-авамның допчу-намдары1.2. Кырган-авамның ачы-хавыяазы2. Туңнел2.1. Бистиң төрел дөзүвүстүң ыяжы2.2. Кырган-авамга байыр чедириишкиниАЖЫГЛААН АРГА-МЕТОДТАР:БеседаУжуражылгаДыңнадыгИнформастыг технологиялар (фотоаппарат) Көк-кыс Маадыевна Ондар. Ол Маадыларның өг-бүлезиниң хеймер уруу. Кырган-авам Сесерлиг школазының 4-кү клазын дооскаш, «Уюк» колхозунуң шөлдеринге огурец, помидор ажаажып ажылдап турган. Оон аныяк назыны 24 харлыында-ла Бии-Хемнин Суш школазынгахүндүлүг дыштанылгаже үнеринге чедир ажылдап келген.КОЛ КЕЗЭЭКЫРГАН-АВАМНЫҢ ДОПЧУ-НАМДАРЫ КЫРГАН-АВАМНЫҢ ХΥНДΥЛЕЛ БИЖИКТЕРИ Внуктары-биле орар чурук херек КЫРГАН-АВАМНЫҢ АЧЫ-ХАВЫЯАЗЫ Кухняда чем кылып турар чурук херек Кызылда бажын даштында чурукВместе с Тайганой Бистиң төрел дөзүвүстүң ыяжы Кырган-авамга байыр чедириишкини

Приложенные файлы


Добавить комментарий