Игра — ето форма организатсии обучения и воспитания