Миллтем илаев

К™меш кал‰м”
ТР €лм‰т районы Т_б‰н Мактама№2 урта м‰кт‰бенеS
5А сыйныф укучысы Илаев Илнар.

Минем милл‰тем k‰м минем кил‰ч‰гем.
Мин милл‰тем буенча татар. Матур табигатьле, бай тарихлы Татарстан Республикасында яшим. Мин _земеS милл‰тем бел‰н горурланам.
Без – татарлар!
Татар исемен без
Горур й™рт‰ торган бер халык.
Без – татарлар!
Татар исемен без
ИS-иS озак й™ртк‰н бер халык.
j‰р чорныS _з язучылары, _з шагыйрьл‰ре, _з композиторлары була, ‰мма Габдулла Тукай, Муса F‰лил, Н‰Gип Fиkанов, Салих С‰йд‰шев, Илkам Шакиров, €лфия Авзалова кебек б™ек ш‰хесл‰ребез кабатланмыячак. Алар татар милл‰тенеS горурлыклары, якты йолдызлары, безнеS милл‰тне д™ньяга таныткан кешел‰р.
Борынгы т™рки бабайлардан, Болгар Казан д‰_л‰те чорлары аша _теп ис‰н калган язма ист‰лекл‰р, к™нк_реш ‰йберл‰ре, милли киемн‰ребез музейларда саклана. Бу мирасыбызны саклап баетырга кир‰к, ч™нки ул безнеS тарихыбыз, аны белерг‰, ™йр‰нерг‰ кир‰к. БезнеS республика к_пмилл‰тле д‰_л‰т. Т™рле милл‰тл‰р дус k‰м тату яшил‰р, алга таба да шулай булсын. Татар халкы д™нья буйлап таралып яши. Читт‰ торган татарлар телне саклап яшил‰р, балаларына ™йр‰т‰л‰р.
БезнеS милл‰тебезнеS кил‰ч‰ге безд‰н тора. Без _з телебезне, _з милл‰тебезне сакларга тиешбез.
Минем кил‰ч‰гем туган Gирем бел‰н б‰йле булачак. Туган илемд‰ сугышлар булмасын, еллар тыныч торсын, халыклар бер-берсе бел‰н дус-тату яш‰сенн‰р иде. Табигатебезне д‰ безг‰ сакларга кир‰к, _зебез ™чен, кил‰ч‰к буыннар ™чен.
Уктучысы: Вилданова Л‰йс‰н Марс кызы
15

Приложенные файлы

  • doc milltem_ilaev
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий