Мин биектау раыонынын матур табигатле кече солабаш авылында тудым

Туган авылым Солабаш
Мин Биектау районыныS Кече Солабаш авылында тудым. АвылымныS табигате бик матур. Ул k‰р яктан урманнар, агачлыклар бел‰н уратып алынган. F‰й Gитс‰, Gил‰кл‰р кызарып пеш‰, г™мб‰л‰р _с‰. Тир‰-як халкы Арсаз, Бирсаз болыннарына Gыела.
Сула елгасыныS башы
Солабаштан башлана.
Яш‰с‰S д‰ чит Gирл‰рд‰
АвылыSны ташлама.
Ямьле д‰ соS Солабашым
Сирень ч‰ч‰к атканда,
F‰нн‰т бакчасына охшый
Сызылып таSнар атканда, -
авылыбыз шагыйр‰се Фирая апа Д‰_л‰тшина ‰н‰ шулай дип язган.
Авылым бик зур т_гел. Ул озын ™ч урамнан k‰м яшьл‰р ™чен т™зелг‰н бер кыска урамнан тора. Бик матур йортлар бар. АвылыбызныS уртасында иман йорты – “Х‰ят” м‰чете ямь биреп утыра.
Бу т™б‰кт‰ к_ренекле ш‰хес Х‰с‰нгата х‰зр‰т Габ‰ши туган. Ул т™рки халыклар турында бик кызыклы хезм‰тл‰р язган. АныS улы Солтан Габ‰ши - халкыбызныS беренче профессиональ композиторы. “Сулабаш университеты” дип й™ртелг‰н м‰др‰с‰ эшл‰г‰н. Бу м‰др‰с‰д‰ композитор €нв‰р Бакиров укыган.
М‰четт‰н ерак т_гел балалар ™чен м‰йданчык бар. Анда балалар шау-г™р килеп уйныйлар.
Х‰зерге вакытта мин Биектауда яшим. Туган авылым Солабашны бик сагынам. Мин авылымны яратам.

2 нче номерлы Биектау урта гомуми белем м‰кт‰бенеS 5 “Г” сыйныф укучысы Абдуллин Айназ
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий