Минем ачык дресем

Татарстан Республикасы Апас районы Чури-Бураш т™п белем бир_ м‰кт‰бе
Тема: Г_з‰л д‰ соS Апасым
Ачык т‰рбия с‰гате

ШакирGанова Румил‰ Илдус кызы


Максат. 1. Укучыларны Апас Gирлегенн‰н чыккан к_ренекле ш‰хесл‰р бел‰н таныштыруны д‰вам ит_, к_ренекле якташларыбыз турында белг‰нн‰рне тулыландыру.
2. Укучыларда _з туган т™б‰ген‰ карата горурлык хисл‰ре т‰рбиял‰_, кызыксынучанлыкны арттыру.

План.
1- Кереш.

Магнитофон язмасында Т‰слим‰ Низами с_зл‰ре k‰м к™ен‰ язылган “Апас ягы” Gыры яSгырый.
Ис‰нмесез, х‰ерле к™н укучылар! Сез ‰ле ген‰ нинди к™й тыSладыгыз?
€йе, бу Gыр Апаска багышланган GырларныS берсе “Апас ягы”дип атала.
Дим‰к, б_генге сыйныф с‰гатебез ”Г_з‰л д‰ соS Апасым”( тактадан карап берг‰л‰п ‰йт‰л‰р)дип исемл‰н‰
Туган Gир, туган йорт, туган авыл, Ватан! Болар Gанга иS якын с_зл‰р. АларныS чын м‰гън‰сен д‰ _с‰ т™шк‰ч кен‰ аSлыйсыS.
Туган ил минем ™чен бишект‰н, ‰ти-‰ни йорты бусагасыннан, авыл янындагы тугайлардан, урамда _сеп утыручы каеннан, язын ак ч‰ч‰кк‰ т™рен‰ торган хуш исле шомырттан, басуларда Gыр сузучы тургайлардан башланды. Туган йорт, авыл, район, республика... Еллар _тк‰н саен Ватан т™шенч‰се ‰н‰ шулай киS‰я бара. (Ике укучы шигырь укыйлар)
1нче укучы:
Авылым, син б™ек илк‰емнеS Fанга якын газиз почмагы. Fылытып яш‰р гомер буе безне Туган GирнеS газиз учагы.

2 нче укучы:
ТабигатьнеS г_з‰л кочагында
Апасым син ч‰ч‰к атасыS.
Шигырьл‰реS, GырларыS бел‰н
j‰ркем к_Sелен‰ ятасыS.


3нче укчы:
Сокланам мин г_з‰л Апасыма
ЯSарасыS к™н д‰ _с‰сеS,
СиSа кайтсам куанычым арта
Яш‰_ ™чен к™чл‰р бир‰сеS.

- Д‰рес д‰вамында сез Апас т™б‰генд‰ туып-_ск‰н, б_генге к™нд‰ к_ренекле булган к_п кен‰ ш‰хесл‰ребез бел‰н д‰ танышырсыз.

2- Т™п ™леш.
Апас Gирлегенд‰ туып-_ск‰н к_ренекле ш‰хесл‰рне барлый башласак, аларны бик к_п k™н‰р ™лк‰л‰ренд‰ очратырга була.
-Укучылар, сез туган т™б‰гебезнеS горурлыгы булган к_ренекле ш‰хесл‰рд‰н кемн‰рне атый аласыз?(Укучылар чыгышы тыSлана)
-...
- €йе, сез бик к_п ш‰хесл‰рне атадыгыз. Сез алар турында кайлардан бел‰сез?
- ...
- Чыннан да, безнеS якташларыбызныS к_бесе Апаста гына т_гел, районнан читт‰ - республика к_л‰менд‰ k‰м х‰тта Россия к_л‰менд‰ д‰ танылган ш‰хесл‰р. Сез ‰йтк‰нч‰, без алар турында телевидение тапшыруларын карап, матбугат битл‰ренн‰н укып та бел‰ алабыз.Ч™нки республикабызда чыгучы т™рле матбугат басмаларында безнеS апаслылар турында укып танышырга була.
Бу уSайдан _зебезнеS район газетасы - “Йолдыз”ны ‰йтми калып
булмый. Ч™нки к_ренекле ш‰хесл‰ребез турындагы иS к_п язмалар - “Йолдыз”да.
Апас туфрагы районныS, республиканыS k‰м РоссиянеS горурлыгы булган ™ч Советлар Союзы Герое, бер Сугышчан Дан орденнарыныS тулы кавалеры, биш Социалистик Хезм‰т Герое, бер Хезм‰т Даны орденнарыныS тулы кавалеры, унGиде Ленин ордены кавалерлары бирг‰н.
€д‰бият галимн‰ре, профессорлар: М™х‰мм‰т Х‰йрулла улы Гайнуллин (Кызыл Тау, 19031985), Габдрахман Таkир улы ТаkирGанов (Морзалар, 19071983), Р‰шит €х‰т улы Исламшин (Чир_-Бураш, 1989);
язучылар k‰м шагыйрьл‰р: Габдулла Харис улы Харисов (Ябалак, 18931931), Мансур К‰рим улы Крыймов (Чир_-Бураш, 18981938), Рахман Ильяс (Габдрахман В‰кил улы Ильясов, Карамасар, 19081943), Гали ХуGи улы ХуGиев (Карамасар, 19121966), €гъзам Камалетдин улы Камалетдинов (^т‰меш, 19181943),
драматург-актер €мир Аман улы Камалиев (Аманулла, Шыгай, 1960); композитор Р‰шит Ф‰kим улы К‰лимуллин (Т‰_гелде, 1957);
Gырчылар: ТатарстанныS халык артисты, Г. Тукай исеменд‰ге Д‰_л‰т б_л‰ге лауреаты Ф‰хри Х™с‰ен улы Насретдинов (Ш‰мбалыкчы, 1911 1986), Фердинанд Габдулла улы С‰л‰хов (Чир_-Бураш, 1955);
Г. Камал исеменд‰ге Татар д‰_л‰т академия театры артистлары Мансур €kлиулла улы Ибраkимов (Чатбаш, 1954), Илс™я Fиkангир кызы Т™хф‰туллина (Д‰веш, 1967), Илдус Илгиз‰р улы Габдрахманов (Апас, 1967) Апас районыныS т™рле авылларында туып _ск‰нн‰р.
Х‰зерге заман эстрада Gырчылары сафын безнеS якташлар Илнар k‰м Ленар С‰йфиевлар тулыландырса, б‰лки кил‰ч‰кт‰ бу исемлекк‰ кер‰ч‰к ш‰хесл‰р безнеS арада, бу сыйныфта утырадыр. ^звакытында без моSа куанырбыз k‰м горурланырбыз.
3-Йомгаклау.
-Укучылар, безнеS кич‰без ахырына якынлашты. АпасныS к_ренекле ш‰хесл‰ре турында бер ген‰ д‰рест‰ с™йл‰шеп бетер_ м™мкин т_гел. Без алдагы сыйныф с‰гатьл‰ренд‰ бу теманы т™рле юн‰лешт‰ д‰вам ит‰рбез. Кич‰д‰ катнашуыгыз ™чен барыгызга да р‰хм‰т.
Сыйныф с‰гатебезне Чури-Бураш авылы горурлыгы булган, халык артисты Фердинанд С‰лаховка багышланган видеосюжет бел‰н т‰мамларбыз.


Авылым, син б™ек илк‰емнеS Fанга якын газиз почмагы. Fылытып яш‰р гомер буе безне Туган GирнеS газиз учагы.


ТабигатьнеS г_з‰л кочагында
Апасым син ч‰ч‰к атасыS.
Шигырьл‰реS, GырларыS бел‰н
j‰ркем к_Sелен‰ ятасыS.Сокланам мин г_з‰л Апасыма
ЯSарасыS к™н д‰ _с‰сеS,
СиSа кайтсам куанычым арта
Яш‰_ ™чен к™чл‰р бир‰сеS.

Без бит

Приложенные файлы


Добавить комментарий