Минем бием — голия

Минем ‰бием - Г™лия.
Минем ™чен кадерле булган кеше - Г™лия ‰бием турында с™йлисем кил‰.€бием - ‰тиемнеS ‰нисе ул.Ул МиSг‰р авылында гаил‰д‰ ™ченче бала булып туган.Быел аSа Gитмеш бер яшь тула.
€бием кече яшьт‰н _к эшне с™йг‰н. Ул катлаулы хезм‰т юлы _тк‰н: тавыклар, сарыклар караган, сыер сауган. Бураны, яSгыры дип тормаган, авыл халкына авыр почтальон хезм‰те к_рс‰тк‰н. €бием яшьли тол калган. Ул ™ч бала т‰рбиял‰п _стерг‰н. Б_генгесе к™нд‰ ‰биемнеS Gиде оныгы бар.
Мин ‰биемне бик яратам. Ул д™ньяда иS яхшы, иS ягымлы, киS к_Sелле ‰би. €бием т‰р‰з т™бен тутырып, берсенн‰н-берсе матур г™лл‰р _стер‰. €би безне k‰рк™нне якты й™зе, т‰мле ризыклары бел‰н сыйлый. К™ндез без ‰би бел‰н йорт эшл‰рен эшлибез,™й Gыештырабыз, г™лл‰рг‰ су сиб‰без. Кичен берг‰л‰п телевизор карыйбыз, ял ит‰без. €би безг‰ китаплар укый, _зенеS файдалы киS‰шл‰рен бир‰. € ирт‰н ‰бием т‰мле ч‰йл‰рен кайнатып, ™ст‰лг‰ т‰мле ‰йберл‰рен куеп, безне м‰кт‰пк‰, балалар бакчасына озатып кала.
Абыем Динисне,
· мине k‰м энем Данисны да шулай кадерл‰п _стерерг‰ булыша. Т‰ртипле,ш‰фкатьле, намуслы, миkербанлы, с_з тыSлаучан, белемле балалар булсыннар дип, ‰бием бар к™чен‰ тырыша.
Х‰зергесе вакытта, ‰бием лаеклы ялда. Ул бар к™чен без – оныкларны т‰рбиял‰_г‰ куя. Мин ‰бием‰ кояш гомере, саулык-с‰лам‰тлек, тыныч картлык телим. €бием безг‰ бик кир‰к. Ул авырмасын иде, картаймасын иде. Б‰хетле, имин булсын иде ул!
Без ‰биебезне бик-бик яратабыз, х™рм‰т ит‰без.


Гайзуллина Дил‰. 1 нче сыйныф укучысы.

Рисунок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий