Минем ети ин яхшысы

Минем ‰ти иS яхшысы.
Алып баручы :
Шатлыклар к_Sелебезд‰,
Ал кояш к_гебезд‰.
Килегез,дуслар, кунакка.
Ярышлар б_ген безд‰.
Ис‰нмесез кадерле кунаклар! Ис‰нмесез ‰нил‰р k‰м ‰тил‰р! Б_ген без 23 февраль ватаны саклаучылар к™нен билгел‰п _т‰рг‰ Gыелдык. Бу б‰йр‰м безнеS бабайлар, ‰тил‰р k‰м ир балалар б‰йр‰ме. Алар бит безнеS Ватанны саклаучыларыбыз. Шушы б_генге кич‰д‰, к™чле, кыю, Gитез ‰ти - ‰нил‰ребезне сынап карый ‰ле.
Алып баручы: Б_ген безнеS кич‰ д‰ катнашучы гаил‰л‰рне _зем яныма чакырам, алар безнеS Мирзагабдуллиннар гаил‰се, Шаяхметовлар гаил‰се, Зиннуровалар гаил‰се, Габдулхаковлар гаил‰се. Безг‰ 2 камандага б_ленерг‰ кир‰к булыр.
Алып баручы: Х‰зер х‰р камандалар _зл‰рен‰ исем табарга тиеш була, алар уйлаганчы, мин жюри ‰гъзал‰ре бел‰н таныштырып кит‰м. Алар безнеS камандаларга баллар куеп барырлар. (Газима Хузягалиева, k‰м родитель)
Камандалар исемн‰рен ‰йт‰л‰р.
Алып баручы:Эстафетаны башлап Gиб‰рг‰нче гимнастика ясаудан башлыйк.
Танец «Утят»
Алып баручы: гимнастика ясап алдык, х‰зер уеннарны башлап Gиб‰р‰без.
1нче уен: “Кем тизр‰к?” (2 обруч, кегли кир‰к )
2нче уен: “Б‰р‰нге чистарту” (б‰р‰нге,пычак,савытлар кир‰к)
3нче уен:”ЧаSгы ярышы” (ЧаSгы сорарга физ-руктан )
С_з жюриг‰ бирел‰.
Алып баручы: эстафеталарны д‰вам ит‰без.
4нче уен: “Баланы т™реп бир”(ике курчак, бантик,т™рерг‰ одеял)
5нче уен: “Гусеница”(тезелешеп утыру,шуышу)
6нчы уен: “Тупта сикер_”(кайсы команда тизр‰к сикереп кил‰)
Табышмаклар:
1)Кышын тауда шуабыз,
F‰ен Gыеп куябыз (чана)
2)Сикер‰ бел‰, йогер‰ белми (туп)
3)Ике аяклы _гез, маSгаенда кушм™гез.( велосипед)
4) Силачом я стать хочу, Прихожу я к силачу: - Расскажите вот о чем - Как вы стали силачом? Улыбнулся он в ответ: - Очень просто. Много лет Ежедневно, встав с постели, Поднимаю я?..(гантели)
5) Деревянные кони по снегу скачут, А в снег не проваливаются. (лыжи)
Алып баручы:ШуныS бел‰н ярышларыбыз т‰мам. Х‰зер кайсы каманда GиS_че булды ик‰нен ачыкларбыз.С_з жюри ‰гз‰л‰рен‰ бирел‰.
FиS_че камандаларга диплом бирел‰, б_л‰кл‰р тапшырыла.
Алып баручы:Катнашучы гаил‰л‰рг‰ бик зур р‰хм‰т ‰йт‰себез кил‰. Без сезг‰ тормышыгызда с‰л‰м‰т булып яш‰вегезне телибез. С‰л‰м‰тлек- иS зур байлык ик‰нен онытмыйк. Р‰хм‰т катнашканыгыз ™чен. ШуныS бел‰н б‰йр‰м кич‰се т‰мам.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий