Минем якташларым

Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районы
Зур Ключи урта гомуми белем м‰кт‰бе” муниципаль бюджет
белем учреждениесе.

Сочинение
Тема:
«Россия тарихында
минем якташларым»

Язды: 6 нчы сыйныф укучысы
Шиkапова Айг™л
Укытучы: С‰л‰хова Филия
Ф‰р‰хетдин кызы,
татар теле k‰м
‰д‰бияты укытучысы


2012 ел
13 EMBED Word.Document.8 \s 1415
Венгрия, Австрия ш‰k‰рл‰рен азат ит_д‰ катнаша. Сталинград фронтын чит илбасарлардан коткара, Украина Gирл‰рен дошманнардан чистарта.
Егет _тк‰н юлда сафлар сынды,
Туплар ауды, танклар ватылды.
Кайдан алды егет мондый к™чне,
Кайдан алды мондый ялкынны?
Байрак итеп илг‰ турылыкны,
Утны, суны кичте бу егет.
Автоматы т_гел, аты т_гел,
Анты бел‰н к™чле бу егет.
Фашистларны тар-мар ит_д‰ к_рс‰тк‰н батырлыклары ™чен С‰л‰хетдин агага бик к_п орден k‰м медальл‰р бирел‰. Кызганычка каршы, ул сугыштан бармакларын ™здереп кайта. Яраланып кайтса да, С‰л‰хетдин ага т™шенкелекк‰ бирелми, туган илебезне торгызу ™чен б™тен к™чен куеп эшли. Ул тир‰ – юньд‰ атаклы балта остасы булып таныла. Алтмышынчы елларда С‰л‰хетдин ага салган йортлар авыл т_ренд‰ балкып торганнар. Х‰зер инде ул йортлар юк. Алар урынына кирпеч йортлар т™зелдел‰р. Без ул йортларныS матурлыгын фотор‰семн‰рд‰ к_реп кен‰ бел‰без. Шулай булса да, авыл картлары C‰л‰хетдин аганыS осталыгын онытмыйлар. АныS турында безг‰, яшь буынга, бик тел‰п, т‰фсилл‰п с™йлил‰р. Б_генге к™нд‰ С‰л‰хетдин агабыз вафат. Ул 1989 елда 90 яшенд‰ д™ньядан китеп бара.
Батырлар китмил‰р д™ньядан,
^лг‰ч т‰ халыкта калалар,
Чакырып иS изге к™р‰шк‰,
Егетл‰р алдыннан баралар.
Тизд‰н 9 май-FиS_ к™не... Барлык д™нья яшел т™с алыр. Кояш нурларына ирк‰л‰неп _л‰нн‰р яш‰рер, агачлар яфрак ярыр, алмагачлар k‰м шомыртлар бар Gирг‰ хуш ис таратып,ч‰ч‰к атарлар. Бар Gирд‰ б‰йр‰м т™се, бар Gирд‰ шатлык . Без илебезне чит илбасарлардан саклап калган кадерле ветераннарыбызны т‰брикл‰рбез, k‰лак булган батырларыбызны иск‰ алырбыз. Сугыш бетк‰нг‰ к_п еллар узса да, сугыш хатир‰л‰ре, дошманга к_кр‰к киереп каршы торган, изге Gиребезне илбасарлардан саклап калган, аныS иминлеге ™чен гомерен д‰ кызганмаган каkарманнар kичкайчан онытылмас! М‰Sгелек дан аларга!Приложенные файлы


Добавить комментарий