Мотиватсия познавателной деятелности на урокакх математики в спб гбспоу лсит