Interaktivniy yrok «Globalizacia-obektivnaya realnost sovremennogo mira»