Н.в. Гогол. Невский проспект. Образ петербурга. Реалност и фантастика в повести 0