К. Р по теме задачи на кратное сравнение и увеличение и уменшение в несколко раз