Отчет за 1 четверт педагога-организатора баазан ч.в