Татар мәктәп-мәдрәсәләрендә укучы шәкертләренең дөньяга карашлары формалашуына дөньяви фәннәре йогынтысының роле