Презентатсия по теме словосочетание как единитса синтаксиса. Повторение и обобшчение