Приемы реализатсии деятелностного подкхода на урокакх математики