Приказ министерства здравоокхранения и сотсиалного развития рф от 26 августа 2010 г