Программа факултатива обж 6 класс по а. Т. Смирнов