Реализатсия системно деятелностного подхода на уроках естествознания