ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 1С:Предприятие 8.2 Конфигурация «Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0»