Сенсорное развитие на занятиях по изобразителной деятелности